اقتصاد و مدیریت

فقط نمایش کالاهای موجود

آسان بياموزيم (آمار، داميز)


آسان بياموزيم (آمار، داميز)

ناشر : آوند دانش

قیمت : 55,000  تومان
خرید کالا
با دمپايي وارد فروش نشويد


با دمپايي وارد فروش نشويد

ناشر : آوند دانش

قیمت : 30,000  تومان
خرید کالا
بازاريابي عصب‌شناختي (داميز)


بازاريابي عصب‌شناختي (داميز)

ناشر : آوند دانش

قیمت : 55,000  تومان
خرید کالا
پازل (فرايند تشكيل‌ سازمان‌ فروش)


پازل (فرايند تشكيل‌ سازمان‌ فروش)

ناشر : بازاريابي

قیمت : 22,000  تومان
خرید کالا
جنگ بازاريابي


جنگ بازاريابي

ناشر : سيته

قیمت : 35,000  تومان
خرید کالا
راهنماي‌ عملي نگارش ‌طرح‌ كسب ‌و كار


راهنماي‌ عملي نگارش ‌طرح‌ كسب ‌و كار

ناشر : انديشه احسان

قیمت : 9,500  تومان
خرید کالا
روانشناسي مالي


روانشناسي مالي

ناشر : انديشه احسان

قیمت : 30,000  تومان
خرید کالا
سرنوشت پول‌هاي جهاني پس از بحران


سرنوشت پول‌هاي جهاني پس از بحران

ناشر : دنياي‌ اقتصاد

قیمت : 30,000  تومان
خرید کالا
طراحي كمپين تبليغاتي


طراحي كمپين تبليغاتي

ناشر : سيته

قیمت : 40,000  تومان
خرید کالا
فروپاشي بزرگ طلا


فروپاشي بزرگ طلا

ناشر : دنياي‌ اقتصاد

قیمت : 14,000  تومان
خرید کالا
فروش و مديريت فروش


فروش و مديريت فروش

ناشر : انديشه احسان

قیمت : 95,000  تومان
خرید کالا
متريك‌هاي بازاريابي


متريك‌هاي بازاريابي

ناشر : مبلغان

قیمت : 87,000  تومان
خرید کالا
مديريت بازاريابي ديجيتال


مديريت بازاريابي ديجيتال

ناشر : انديشه احسان

قیمت : 31,000  تومان
خرید کالا
هوش مالي خود را افزايش دهيد


هوش مالي خود را افزايش دهيد

ناشر : پارسيا

قیمت : 45,000  تومان
خرید کالا