.


عمومی

فقط نمایش کالاهای موجود

آزمون های عملکردی اتصالات جوشکاری بر پایه آزمون های مخرب


ناشر : سبزان

قیمت : 30,000 تومان با تخفیف : 25,500 تومان
خرید کالا
آشنایی با موتور جت و میکروجت


ناشر : سبزان

قیمت : 172,000 تومان با تخفیف : 146,200 تومان
خرید کالا
اطلس معادن بزرگ جهان


ناشر : سبزان

قیمت : 10,000 تومان با تخفیف : 8,500 تومان
خرید کالا
ایده ها ـ نظریات علمی که جهان مدرن را شکل دادند
جدیدترین‌ها


ناشر : سبزان

قیمت : 220,000 تومان با تخفیف : 187,000 تومان
خرید کالا
تاریخ علم جلد اول


ناشر : سبزان

قیمت : 240,000 تومان با تخفیف : 204,000 تومان
خرید کالا
تاریخ علم جلد دوم


ناشر : سبزان

قیمت : 330,000 تومان با تخفیف : 280,500 تومان
خرید کالا
تاریخ علم جلد سوم


ناشر : سبزان

قیمت : 294,000 تومان با تخفیف : 249,900 تومان
خرید کالا
تاریخچه اندازه‌ گیری (از جهان‌ باستان‌ تا عصر اطلاعات)


ناشر : سبزان

قیمت : 268,000 تومان با تخفیف : 227,800 تومان
خرید کالا
چه می شد اگر؟


ناشر : سبزان

قیمت : 240,000 تومان با تخفیف : 204,000 تومان
خرید کالا
دانستنی های علم جرم‌ شناسی


ناشر : سبزان

قیمت : 136,000 تومان با تخفیف : 115,600 تومان
خرید کالا