دانستنی‌های علم و فناوری - موجودات فرازمینی

آیا فرازمینی ها وجود دارند؟
آیا فرازمینی ها وجود دارند؟

موجودات فرازمینی کجا هستند و کجا می‌چرخند؟ واضح‌ترین جایی که به نظر می‌رسد مرکز کهکشان راه شیری است چون در مرکز کهکشان منبع عظیم انرژی قرار دارد:.

تصورات ما از فرازمینی ها
تصورات ما از فرازمینی ها

تصور کنید مثلاً همین فردا در اخبار فوری، خبری مبنی بر کشف حیات در ماورای این کرهٔ خاکی بخوانید. واکنش شما چگونه است؟ آیا در پناهگاهی قایم می‌شوید؟