پیگیری سفارشات ارسالی از طریق فرم


سفارش دهندگان کتاب خارجی و یا کالاهای دیگر می توانند با وارد کردن کد پیگیری که در هنگام سفارش از سایت دریافت کرده اند، همراه با شماره تلفنی که وارد نموده اند به  وضعیت سفارش خود دسترسی پیدا کنند.
در صورتی که وضعیت سفارش ارسال از آمازون نشان داده شود در آن صورت می توانند کد 20 رقمی بسته پستی خود را از واحد فروش سایت دریافت و از طریق سایت پست ایران دقیقا مکان بسته را ردیابی کنند.

 


کد پیگیری :  
شماره تماس :  
پیگیری فرم :