.


فیزیک

فقط نمایش کالاهای موجود

آینده ذهن
موجود نیست


ناشر : ققنوس

قیمت : 41,000 تومان با تخفیف : 32,800 تومان
موجود شد اطلاع بده
آینده ذهن (جستجوی علمی برای شناخت‌ ذهن)
موجود نیست


ناشر : ققنوس

قیمت : 41,000 تومان با تخفیف : 32,800 تومان
موجود شد اطلاع بده
استیون هاوکینگ ـ  چکیده ای از دانش او  و شرح مختصری بر کتاب های تاریخچه زمان و جهان در پوست گردو


ناشر : سبزان

قیمت : 92,000 تومان با تخفیف : 78,200 تومان
خرید کالا
استیون هاوکینگ یک عمر در کار علم


ناشر : سبزان

قیمت : 288,000 تومان با تخفیف : 244,800 تومان
خرید کالا
اینشتین (دامیز)
موجود نیست


ناشر : آوند دانش

قیمت : 35,000 تومان
موجود شد اطلاع بده
اینشتین و پیدایش دانش کلان
پرفروش‌ها


ناشر : سبزان

قیمت : 68,000 تومان با تخفیف : 57,800 تومان
خرید کالا
پارادوکس ـ 9 ابهام بزرگ در فیزیک
جدیدترین‌ها


ناشر : سبزان

قیمت : 196,000 تومان با تخفیف : 166,600 تومان
خرید کالا
تاس اینشتین و گربه ی شرودینگر


ناشر : سبزان

قیمت : 247,000 تومان با تخفیف : 209,950 تومان
خرید کالا
تولد دوباره زمان


ناشر : سبزان

قیمت : 268,000 تومان با تخفیف : 227,800 تومان
خرید کالا
جهان در پوست گردو


ناشر : حریر سهامی انت..

قیمت : 6,250 تومان
خرید کالا
چرا سه بعد


ناشر : سبزان

قیمت : 123,000 تومان با تخفیف : 104,550 تومان
خرید کالا
حقیقت آن چیزی نیست‌ که به‌ نظر می رسد


ناشر : سبزان

قیمت : 238,000 تومان با تخفیف : 202,300 تومان
خرید کالا
داستان اتم و کوانتوم
موجود نیست


ناشر : سبزان

قیمت : 7,000 تومان با تخفیف : 5,950 تومان
موجود شد اطلاع بده