معرفی کتاب های تازه به چاپ رسیده

چاپ بیستم کتاب «من او را دوست داشتم»

کتاب آنا گاوالدا به همت انتشارات قطره به چاپ بیستم رسید.

چاپ کتاب «من او را دوست داشتم» آناگاوالدا به همت انتشارات قطره صورت گرفته است.

نام کتاب: من او را دوست داشتم.
نویسنده: آنا گاوالدا
مترجم: الهام دارچینیان
قیمت: 13000تومان
انتشارات: قطره
سرمای زمستان، سوناتی در کنج آتش شومینه، قطره اشکی که بر گونه ی زنی جوان جاری می شود. دو دختر بچه که به خواب رفته اند. مردی که در سکوت شبی بی ماه خود را فرو می ریزد، راز می گشاید. و زندگی.
"چه قدر باید بگذرد تا آدمی بوی تن کسی را که دوست داشته از یاد ببرد؟ و چه قدر باید بگذرد تا بتوان دیگر او را دوست نداشت؟"
"«حق اشتباه» ترکیب بسیار کوچکی از واژه ها، بخش کوچکی از یک جمله، اما چه کسی این حق را به تو خواهد داد؟ چه کسی جز خودت؟"

1399/04/10
1041

نظری ارسال نشده

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

ارسال نظر

ارسال نظر