پانداهای خواب آلود؛

پاندا کجا به خواب راحتی فرو می رود؟

پانداها می توانند هر جا که بخواهند بخوابند اصلا لازم نیست به فکر این باشند که خطری هست یا نه و یا آیا نرم راحت است یا نه. چون این حیوانات زیبا در طبیعت شکارچی بخصوصی ندارند.

پانداها خرس های زیبا و دو رنگی هستند که در نواحی غربی چین زندگی می کنند. نکته جالبی در مورد نحوه خوابیدن آنها وجود دارد. شاید راحت ترین خواب را در میان موجودات داشته باشند چون می توانند هر جا که بخواهند بخوابند، اصلا لازم نیست به فکر این باشند که خطری هست یا نه و یا آیا نرم راحت است یا نه. چون این حیوانات زیبا شکارچی بخصوصی در طبیعت ندارند.

خیلی از آنها درست کف جنگل به خواب می روند و یا. حتی به راحتی روی شاخه درختان ، یعنی هر کجا که اراده کنند.

البته کم هم نمی خوابند و از این خصوصیت دوست داشتنی خود نهایت بهره را می برند. آنها اکثر اوقات روزشان را در گو.شه ای لم می دهند و بامبو می جوند و در باقی موارد هم لم می دهند و می خوابند!

کم پیش نمی آید که شما پاندایی را ببینید که یا روی پشت دراز شده یا به پهلو و یا روی شکم.

البته این مطلب خیلی هم دور از ذهن نیست وقتی در پوششی خز مانند و نرم فرو رفته‌اند. شاید هر کس دیگری هم که بود همین اخلاق را داشت.

1399/02/17
4509

نظری ارسال نشده

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

ارسال نظر

ارسال نظر