چاپ کتابی به همت سازمان سمت

کتاب پژوهش کیفی ؛ راهنمای طراحی و کاربست منتشر شد

این کتاب نوشته شاران بی. میریام و الیزابت جی. تیسدل با ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای طوس به همت سازمان سمت منتشر شد. این کتاب به عنوان کتاب کمک درسی در زمینه روش تحقیق به چاپ رسیده است که می توان حامی خوبی برای دانشجویان رشته روان شناسی و علوم تربیتی لحاظ شود.

این کتاب نوشته شاران بی. میریام و الیزابت جی. تیسدل با ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای طوس به همت سازمان سمت منتشر شد. این کتاب به عنوان کتاب کمک درسی در زمینه روش تحقیق به چاپ رسیده است که می توان حامی خوبی برای دانشجویان رشته روان شناسی و علوم تربیتی لحاظ شود. این کتاب به بیان ویژگی‌های عمومی رویکرد پژوهش کیفی پرداخته است و چهار خصوصیت عمده آن را بیان می کند که عبارتند از تمرکز بر فرایندِ فهم و درک معنا از دیدگاه شرکت‌کنندگان، ذکر ابزار اصلی گردآوری و تحلیل داده‌ها خود پژوهشگر از طریق بسط و گسترس ارتباط کلامی و غیرکلامی،پردازش اطلاعات،، استفاده پژوهشگران از پژوهش کیفی به دلیل عدم وجود نظریه یا نظریه هایی برای تبیین پدیده مناسب، بکارگیری نظرات و شرکت کنندگان در مصاحبه ها، یادداشت های میدانی و مشاهدات به منظور انتقال اطلاعات راجع به پدیده ها. این اثر دارای 3 بخش و 10 فصل می باشد.

1399/12/12
37

خبرهای مشابه

نظری ارسال نشده

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

ارسال نظر

ارسال نظر