جشنواره ادبی؛

دومین جشنواره ترجمه ادبی برگزار می شود

رویکرد اصلی این جشنواره، تقویت جریان تبادلات فرهنگی بین ایران و جهان است.

دومین جشنواره ترجمه ادبی در تاریخ اول تا هفتم اردیبهشت به مناسب بزرگداشت سعدی برگزار خواهد شد. رویکرد اصلی این جشنواره، تقویت جریان تبادلات فرهنگی بین ایران و جهان است که متولی آن موسسه ترجمیک، نشریه فرهنگی بخارا و پارک علم و فناوری دانشگاه شریف می باشند.

1400/01/24
666

نظری ارسال نشده

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

ارسال نظر

ارسال نظر