چاپ کتابی با موضوع تربیت شاگردان در سیره تربیتی اهل بیت (ع)

کتاب «شاگردپروی» به چاپ رسید

این کتاب راجع به تربیت شاگردان در سیره تربیتی اهل بیت است.

کتاب «شاگردپروی» با موضوع تربیت شاگردان در سیره تربیتی اهل بیت (ع) به چاپ رسید. این کتاب توسط حسین قاسمی و همکاران او در هسته منظومه فکری علامه طباطبایی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسید. این کتاب راجع به تربیت شاگردان در سیره تربیتی اهل بیت است. همچنین دارای دو بخش است که بخش اول درباره مبانی و اصول شاگردپروری از منظر الهی است. بخش دوم مربوط به بررسی سیره تربیتی اهل بیت در شاگردان است و روش های جذب و اولویت بندی جذب شاگردان، جذب تشکیلاتی، ایجاد نظام ارتباطی بین شاگردان را بیان می کند. 

1400/01/24
41

خبرهای مشابه

نظری ارسال نشده

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

ارسال نظر

ارسال نظر