بنیاد فردوسی شاخه توس برگزار می کند:

نخستین گردهمایی بین‌المللی کودک و شاهنامه

بنیاد فردوسی نخستین گردهمایی فرا مرزی ( بین المللی ) کودک و شاهنامه را برگزار می‌کند.

بنیاد فردوسی  شاخه توس  برگزار می کند:
نخستین  گردهمایی فرا مرزی ( بین المللی ) کودک و شاهنامه
باشندگی دکتر خالقی مطلق؛ فرمند فردوسی، مصحح و پژوهشگر شاهنامه، استاد دانشگاه هامبورگ، مدیر علمی  بنیاد فردوسی شاخه توس
و
پروفسور کنعانی استاد دانشگاه برلن و پژوهشگر علمی

زمان(مهلت) ارسال چکیده مقالات:۱۵ اسفند
زمان اعلام چکیده های مورد تایید:۲۵اسفند
زمان ارسال اصل مقالات: ۳۰فروردین
زمان و مکان برگزاری همایش: ۲۰ اردیبهشت. مشهد

«محورهای موضوعی مقاله در بخش درون مرزی (ویژه شرکت کنندگان ایرانی)»:
 *بایستگی آشنایی فزون تر کودکان با شاهنامه.
* آسیب شناسی بازنویسی داستان های شاهنامه برای کودکان.
 *آسیب شناسی  نهاد های پرکار و بنیاد(موسسه)های کوشا در حوزه شاهنامه و کودک.
* شاهنامه و هنر.
* شاهنامه و داستان سرایی (قصه گویی).
* شاهنامه و نامک های پارسی نخستین دوره ی آموزشی(کتاب های فارسی دوره ی ابتدایی).
* کارآزمودگی های پیشرو با جستار اشنایی شاهنامه (تجربه های موفق در زمینه آشنا سازی شاهنامه)
«محورهای موضوعی مقاله در بخش فرامرزی ( بین المللی) {ویژه شرکت کنندگان انیرانی( غیر ایرانی) }:»
 *بایستگی آشنایی کودکان با ادبیات پرمایه و کهن سرزمینی که در آن زندگی می کنند.
 *شایستگی آشنایی کودکان کوچیده (مهاجر) با ادبیات کشوری که پدران و مادرانشان به آن وابسته هستند.
* بایستگی بازنویسی ادبیات پیشین برای کودکان
_از مقالات برگزیده، به گونه ای شایسته سپاسگزاری می شود.
_آثار برگزیده، ترجمه و در نشریات بین المللی به چاپ خواهد رسید.
ارسال چکیده و اصل مقالات و رزومه ۱۰۰ کلمه ای به ایمیل
bonyadeferdowsi@gmail.com
بخش ویژه:
_سپاسگزاری ازهمکاران، نهادها،سازمان ها و پویندگان پیرامون کودک و شاهنامه
 دیگر برنامه های گردهمایی: _برگزاری نشست تخصصی
_بازدید از آرامگاه فردوسی
_برگزاری اختتامیه و آیین سپاسگزاری
_نمایشگاه و فروشگاه کتاب با موضوع شاهنامه و کودک

1396/11/14
1206

نظری ارسال نشده

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

ارسال نظر

ارسال نظر