چاپ کتابی به قلم چارلز داروین

کتاب «تبار انسان» به قلم چارلز داروین در انتشارات سبزان به زودی به چاپ خواهد رسید

کتاب «تبار انسان» در سال 1871 میلادی به دست زیست و طبیعت شناس شهیر انگلیسی، چارلز رابرت داروین، در دو جلد به رشتة تحریر درآمد. هدف کلی این کتاب شناخت تبار انسان از طریق مقایسة ساختارهای ذهنی و جسمی وی با دیگر جانداران رده پایین است.

چارلز داروین

چارلز داروین در ۱۲ فوریه ۱۸۰۹ در خانواده پزشکِ ثروتمند اهل شروزبری، در شراپ شایر انگلستان، دیده به جهان گشود. او پنجمین فرزند از شش فرزند خانواده بود. پدرش رابرت داروین و مادرش سوزانا وجوود هر دو از خانواده های اصیل زادة انگلیسی و حامیان کلیسای توحیدی بودند.

وقتی داروین هشت سال داشت، مادرش درگذشت. یک سال بعد، او را برای تحصیل به مدرسه شبانه روزی در شهر مجاور فرستادند. در سال ۱۸۲۵، پس از صرف یک سال کارآموزی در کنار پدرش برای تحصیل پزشکی به دانشگاه ادینبروگ رفت؛ اما خشونت عملیات جراحی باعث شد که از پزشکی بیزار شود و در عوض، نزد یک بردة سیاه پوستِ آزادشده به نام جان ادمونستن به آموختن تاکسیدرمی مشغول شود. داروین شیفتة داستان هایی بود که ادمونستن از جنگل های بارانی آمریکای جنوبی برایش تعریف می کرد. یک سال بعد، داروین یکی از اعضای فعال انجمن دانشجویی طبیعی دانان و شاگردی مستعد در مکتب رابرت ادموند گرانت، یکی از پیشگامان نظریة تکامل، بود. وی همچنین در کلاس های تاریخ طبیعی رابرت جیمسون در زمینة جغرافیای چینه شناختی شرکت می کرد و طریقة طبقه بندی گیاهان را در موزه بزرگ دانشگاه ادینبروگ می آموخت. سپس داروین به سفر با کشتی بیگل به مدت پنج سال رفت.

از سال ۱۸۳۶ تا ۱۸۵۸، داروین مخفیانه و در اوقات فراغت روی نظریه انقلابی اش کار می کرد. او دیگر به وجود تکامل در موجودات زنده یقین پیدا کرده بود ولی از آن بیم داشت که با علنی کردن آن از سوی گروه های تندرو به کُفرگویی متهم شود. او که می دانست با مطرح شدن نظریه اش چه جنجالی در جامعه و محافل علمی بر پا می شود، کوشید با انجام دادن آزمایش های فراوان روی گیاهان و جانوران و استفاده از تجربیات پرورش دهندگان کبوتر و خوک، شواهد کافی و علمی برای نظریه اش فراهم آورد.

پژوهش های داروین به آرامی پیش می رفت. در سال ۱۸۴۲، مقالة خلاصه ای از نظریه اش تألیف کرد و در سال ۱۸۴۴، رساله ای ۲۴۰ صفحه ای درباره انتخاب طبیعی نوشت.

 

تبار انسان

مترجم در مقدمه کتاب می نویسد:

کتاب «تبار انسان» در سال 1871 میلادی به دست زیست و طبیعت شناس شهیر انگلیسی، چارلز رابرت داروین، در دو جلد به رشتة تحریر درآمد. هدف کلی این کتاب شناخت تبار انسان از طریق مقایسة ساختارهای ذهنی و جسمی وی با دیگر جانداران رده پایین است. جلد دوم کتاب در مورد انتخاب جنسی است که به نظر، موضوعی تخصصی است و بنابراین، از ترجمة آن صرف نظر شده است و مطالعة آن به مشتاقان این زمینه واگذار می شود.

تأثیر نظریة تکامل نه فقط بر زیست شناسی بلکه بر علوم انسانی و همة ارکان بشری از اقتصاد گرفته تا جامعه شناسی و سیاست بوده است. متأسفانه، در زمان حیات داروین، علم ژنتیک و تأثیر مُبرم آن بر موضوع تکامل (فرگشت) کاملاً ناشناخته بود، از این روی، امروزه، بسیاری از سؤال های بی جواب از این طریق به پاسخ های قانع کننده ای دست یافته اند. این نظریه توضیح می دهد که چطور نسل همة موجودات از باکتری تا انسان، به دلیل جهش های ژنتیکی، در حال تغییر و تحول اند و در طول زمانی طولانی به تغییراتی اساسی منجر می شوند و موجودی متفاوت پدید می آورند. علم مجموعه ای از نظریات بر مبنای مشاهدات و تجربیات آزمایشگاهی است و درستی این نظریه ها بستگی به آزمون های مختلفی دارد که از آن ها سربلند بیرون می آید. نظریة تکامل هم از این دسته است و باوجوداینکه از آزمون های مختلفی سربلند بیرون آمده، هنوز هم مخالفان سرسختی دارد. این نظریه به دلیل تعابیر نادرست و متعصبانه با فرضیه اشتباه شده و باعث ایجاد بحث و جدل های داغی شده است که همه از پیش داوری های نامناسب در این زمینه سرچشمه می گیرند.

 

کتاب «تبار انسان» به قلم چارلز داروین و با ترجمه کاوه قدیمی در 167 صفحه به زودی از سوی انتشارات سبزان راهی کتابفروشی ها می شود. برای خرید این کتاب می توانید به فروشگاه اینترنتی آی آی کتاب مراجعه کنید.

1399/07/28
901

نظرات

  1. اشکان
    اشکان

    خیلی عالی

ارسال نظر

ارسال نظر