گرفتگی ها در علم نجوم و ستاره شناسی

خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی چیست؟

به هم ردیفی تصادفی زمین، ماه و خورشید که هر سال حداکثر دو کسوف کامل را پدید می‏‌آ‌ورد خورشید گرفتگی و یا ماه گرفتگی گفته می شود که فقط در نقاط محدودی از سطح زمین قابل رویت است.

گرفتگی، اتفاقی نجومی است که وقتی یک جسم از مقابل دیگری عبور کرده و مانع رسیدن نور آن شود، رخ می‏دهد. تماشایی ترین گرفتگی، خورشید گرفتگی (کسوف) کامل است که وقتی ماه و خورشید نسبت به ناظر زمینی در یک خط قرار بگیرند، اتفاق می‏‌ا‌فتد. در این زمان، ماه مانع رسیدن نور خورشید به زمین شده و تا حدی روز را تبدیل به شب می‏‌کند.
هم ردیفی تصادفی زمین، ماه و خورشید هر سال حداکثر دو کسوف کامل را پدید می‏‌آ‌ورد که فقط در نقاط محدودی از سطح زمین قابل رویت است. از آنجا که خورشید و ماه در آسمان زمین به یک اندازه به نظر می‏رسند، در کسوف کامل، ماه می‏تواند برای دقایقی خورشید را پنهان کند. کسوف جزئی زمانی روی می‏دهد که ماه فقط بخشی از خورشید را بپوشاند.
ماه گرفتگی (خسوف) کامل زمانی روی می‏دهد که ماه کامل به طرف سایه زمین حرکت کرده و مسیر مستقیم تابش نور خورشید به آن قطع شود. در این حالت، ماه با بازتاب نوری که از سطح زمین و یا پس از خم شدن در اثر عبور از اتمسفر به آن می‏رسد، به رنگ قرمز تیره دیده می‏شود. لغت «گرفتگی» ممکن است برای هم ردیفی اجسام دیگر نیز به کار برده شود؛ به‏ طور مثال در شرایطی که یک ستاره به‏ طور جزئی، نور ساطع شده از ستاره ای که حول آن در گردش است را سد کند.

 

هندسه خورشیدگرفتگی
1. خورشید در فاصله 150 میلیون کیلومتری (93 میلیون مایل) زمین
2. ماه از مقابل وجهی از خورشید عبور می‏کند که از زمین قابل مشاهده است.
3. سایه: ناحیه خورشیدگرفتگی کامل
4. نیم سایه: ناحیه خورشیدگرفتگی جزئی

 

 

 

 

 

 

شما می توانید برای یاد گیری بیشتر نجوم به لینک های زیر نیز در سایت مراجعه کنید

نقش تلسکوپ در علم نجوم ، تفاوت تلسکوپ کوچک و تلسکوپ بزرگ

جهان تاریک از دو جزء کاملا ناشناخته ساخته شده است؛ ماده تاریک و انرژی تاریک

آموزش نجوم ـ سیاره ها در منظومه شمسی

کرم چاله ها ـ آنچه برای یادگیری رشته نجوم لازم است بدانید

تاریخچه علم نجوم و سیری در کهکشان راه شیری

روند رو به رشد نجوم از دوران باستان تاکنون و تاثیر نجوم بر فلسفه، مذهب و جامعه

1399/06/24
22264

نظری ارسال نشده

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

ارسال نظر

ارسال نظر