فنگ‌شویی به زبان ساده

آتش

روشنگری

روشنگري‌

ماهيت‌ واقعي‌ آتش‌ خصوصياتي‌ مانند شفافيت‌، ديدن‌، مرئي‌ بودن‌ و مانند چشم‌ همه‌ چيز را در نظر آوردن‌، درك‌ و روشن‌ ساختن‌ هر نكته‌ تاريك‌ و گره‌ كور است‌ كه‌ از طريق‌ نور، شمع‌ و هر چيز ديگري‌ كه‌ نتيجه‌ الهام‌ است‌ يا به‌ شما الهام‌ مي‌شود و يا مانند مجسمه‌، شعر، آداب‌ و جشن‌ها، آثار هنرمندان‌ بزرگ‌، موسيقي‌ كلاسيك‌، گنجينه‌ها و اشياء مقدس‌ خود را نشان‌ مي‌دهد. اگر خانه‌ شما فاقد اين‌ قسمت‌ باشد، مشكلات‌ فيزيكي‌ چون‌ ضعف‌ ديد، و يا عدم‌ احساس‌ روشنايي‌ و شفافيت‌، و در معرض‌ ديد نبودن و شناخته‌ شدن‌ در شما به‌ وجود مي‌آيد.

براي‌ فعال‌ كردن‌ اين‌ بخش‌ از خانه‌ شما احتياج‌ به‌ نقشه‌اي‌ داريد كه‌ براساس‌ آن‌ شهرت‌ خود را افزايش‌ دهيد ولي‌ به‌ خاطر طبيعت‌ ناآرام‌ و غير قابل‌ پيش‌بيني‌ آتش‌، ممكن‌ است‌ اين‌ نقشة شما سبب‌ سوء شهرت‌ شده‌ و شايد رازهاي‌ پليدتان‌ نمايان‌ شوند.

جهت‌ قسمت‌ جنوب‌، شكل‌هاي‌ سمبوليك‌ شبيه‌ به‌ شعله‌ و مثلث‌ و به‌ رنگ‌ قرمز مي‌باشند.

انرژي‌ آتش‌ در همه‌ جهات‌ مي‌تابد و شبيه‌ اوج‌ فعاليت‌ خورشيد در نيمروز تابستان‌ است‌.

اگر احساس‌ مي‌كنيد چيزي‌ به‌ شما الهام‌ نمي‌شود، دور شما آتش‌ وجود ندارد. به‌ وسيله‌ آثار هنري‌، آيينه‌اي‌ روي‌ ديوار، نور و رنگ‌ها و شكل‌هاي‌ شبيه‌ شعله‌، فضاهاي‌ منفي‌ در اين‌ قسمت‌ را از بين‌ برده‌ و به‌ فضاي‌ مثبت‌ تبديل‌ كنيد.

روشنايي‌ براي‌ شما به‌ معني‌ پيدا كردن‌ راهتان‌ است‌، اگر دنبال‌ شفافيت‌ هستيد، شايد ناچار شويد از نور اضافي‌ استفاده‌ كنيد.

1398/12/20
551

نظری ارسال نشده

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

ارسال نظر

ارسال نظر