انواع جانوران:

رده بندی زیستی

امروزه، بسیاری از دانشمندان جانداران را به سه دامنه آرکیایی ها و باکتری ها و یوکاریوت ها شامل جانوران و گیاهان پیچیده تقسیم می‏کنند.

مبنای سیستم رده بندی جانوران، گیاهان و میکروب ها نخستین بار در اوایل دهه 1700 میلادی توسط گیاه شناس و جانورشناس سوئدی، کارل لینائوس ارائه شد. وی انواع جانداران را برحسب ویژگی های فیزیکی مشترکشان تقسیم بندی کرد. از آن زمان به بعد، این رده بندی بارها بازنگری شده تا اطلاعات جدید حاصل شده در خصوص سیر تکاملی هر یک از شاخه ها را در بربگیرد.
امروزه، بسیاری از دانشمندان جانداران را به سه دامنه آرکیایی ها و باکتری ها و یوکاریوت ها شامل جانوران و گیاهان پیچیده تقسیم می‏کنند. هر دامنه به تعدادی سلسله و پس از آن به ترتیب به شاخه، رده، راسته، تیره، جنس و گونه تقسیم می‏شود که گونه ریزترین دسته بندی جانداران است.
عموما، یک گونه، گروهی از ارگانیسم‏ها را دربرمی‏گیرد که از لحاظ ویژگی های زیستی، به‏ هم شبیه بوده و می‏توانند ضمن آمیزش با یکدیگر، نسل جدید بارور را تولید کنند. تعداد گونه‌‏های جاندار روی زمین غیر قابل اندازه‏‌گیری است؛ دانشمندان حدس می زنند که تعداد آن‏ها عددی بین پنج تا صد میلیون باشد.

1396/11/21
3014

نظری ارسال نشده

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

ارسال نظر

ارسال نظر