شاه‌کلید

درس ششم ـ مغز انسان

«اين واقعيت است كه انسان مي‌تواند خود را تغيير دهد، خود را اصلاح و بازآفريني كند، محيط خود را تحت كنترل درآورد و ارباب تقدير خويش شود و اين نتيجه‌اي است كه هر ذهني كه كاملاً به قدرت تفكر صحيح و سازندگي آن واقف شده باشد، به آن خواهد رسيد.» لارسن

خوشحالم كه اكنون با درس ششم، در خدمت شما هستم. اين فصل، شما را با شگفت‌انگيزترين بخش مكانيسمي كه تاكنون خلق شده، آشنا مي‌كند.

مكانيسمي كه با آن مي‌توانيد سلامتي، قدرت، موفقيت، سعادت و هر شرايط ديگري را كه آرزو داريد، خلق كنيد. نيازها، خواسته‌ها را پديد مي‌آورند و خواسته‌ها، عمل را به دنبال دارند و عمل، نتايج را آشكار مي‌كند. فرايند رشد و تكامل، دائماً، در حال ساخت فردا‌‌هايي فراتر از امروز ماست. رشد و تكامل فردي هم درست مانند رشد و تكامل جهاني، بايد تدريجي و همراه با افزايش گنجايش و ظرفيت باشد.

مي‌دانيم كه با تجاوز به حقوق ديگران، معنويت خود را لكه‌دار مي‌كنيم و در نتيجۀ اين عمل، در هر مسئله‌اي دچار مخمصه خواهيم شد. اين واقعيت نشان مي‌دهد كه موفقيت، به پاي‌بندي به والاترين آرمان معنوي، يعني «بيشترين سود، براي بيشترين افراد»، وابسته است.

اميدها، آرزوها و روابط هماهنگي كه دائماً و مصرانه حفظ‌شان مي‌كنيم، عاقبت به نتيجه خواهند رسيد. بزرگ‌ترين مانع، افكار نادرست و نامتغير است. براي هماهنگي با واقعيت ازلي، بايد در درون خود آرامش و هماهنگي را ايجاد كنيم. براي دريافت آگاهي، گيرنده بايد با فرستنده، هماهنگ باشد.

فكر، محصول ذهن است و ذهن هم خلاقيت دارد، اما اين بدان معنا نيست كه كل جهاني، روش‌ها و شگردهاي خود را تغيير مي‌دهد تا با ما و عقايدمان هماهنگ شود، بلكه به اين معناست كه مي‌توانيم رابطه‌اي هماهنگ با كل جهاني داشته باشيم و هنگامي كه اين كار را انجام داديم، مي‌توانيم هر آنچه را مجاز هستيم، بخواهيم و راه بر ما آسان خواهد شد.

1- ذهن جهاني، آن‌قدر، شگفت‌انگيز است كه فهم كامل قدرت‌هاي سودبخش و امكانات و ثمرات نامحدود آن، دشوار است.

2- دريافتيم كه اين ذهن، نه تنها خرد تام بلكه جوهر تام نيز هست. پس ذهن جهاني چگونه شكل مي‌پذيرد؟ و ما چگونه مي‌توانيم اثرات دلخواه خود را ايجاد كنيم؟

3- اگر از يك برقكار بپرسيد كه الكتريسيته چه اثراتي دارد، خواهد گفت: «الكتريسيته، نوعي حركت است و تأثيرات آن بستگي به مكانيسم مرتبط به آن دارد.» يعني اين مكانيسم است كه تعيين مي‌كند گرما، نور، نيرو، موسيقي و يا هر نوع تجلي شگفت‌انگيز ديگر اين انرژي حياتي، توليد شود.

4- فكر چه تاثيري مي‌تواند داشته باشد؟ پاسخ اين است كه فكر، همان ذهن در حركت يا در جنبش است (درست مثل باد كه همان هواي متحرك است) و اين تأثير كاملاً به مكانيسم مرتبط بدان وابسته است.

5- پس راز تمام قدرت‌هاي ذهني اين است كه اين قدرت‌ها كاملاً با مكانيسم خود عجين هستند.

6- اين مكانيسم چيست؟ شما دربارۀ مكانيسمي كه افرادي چون اديسون، بل، ماركوني و ديگر ساحران دنياي الكتريسيته، ابداع كرده‌اند چيزهايي مي‌دانيد، مكانيسم‌هايي كه مكان، فضا و زمان را به حالت‌هايي از گفتار تبديل كرده‌اند، اما آيا شما هرگز به اين فكر كرده‌ايد كه مكانيسمي كه براي دگرگوني كل جهاني و قدرت بالقوه و فراگير به شما اعطاء شده، ساختۀ خالقي بس بزرگ‌تر از اديسون است؟

7- ما معمولاً مكانيسم‌هاي زراعت روي خاك را خوب بررسي مي‌كنيم و سعي داريم به مكانيسم  كاري اتومبيلي كه مي‌رانيم پي ببريم، اما اغلبِ ما ترجيح مي‌دهيم از عظيم‌ترين نوع مكانيسمي كه تاكنون پديد آمده، يعني از مغز خود، غافل بمانيم.

8- بياييد شگفتي‌هاي اين مكانيسم را بررسي كنيم. شايد از اين طريق بهتر بتوانيم اثرات مختلفي را كه به دنبال دارد، درك كنيم.

9- در مرتبۀ نخست، جهان عظيم ذهني قرار دارد كه ما در آن زندگي مي‌كنيم، تحرك داريم و در آن وجود مي‌يابيم. اين جهان، قادر متعال، داناي مطلق و همه جا حاضر است كه بر مبناي نسبت ميان هدف و ايمان ما، به خواسته‌ها، پاسخ مي‌دهد.

هدف بايد با قانون وجود ما، همخواني داشته باشد، يعني هدف بايد خلاق و سازنده باشد. ايمان ما بايد به حد كافي قوي باشد كه جرياني با قدرت لازم، براي تجلي هدف ما، ايجاد كند.

«آن‌گاه كه ايمان آوردي، آن را به اوج خود برسان.»

10-  اثراتي كه در دنياي خارج، ايجاد مي‌شوند، نتيجۀ كنش و واكنش فرد با كل جهاني هستند و اين فرايند، همان فرايند تفكر است و مغز، عضوي است كه اين فرايند، به وسيلۀ آن انجام مي‌شود.

ببينيد چقدر شگفت‌انگيز است! آيا عاشق موسيقي، گل يا ادبيات هستيد؟ يا تحت تأثير تفكرات قديم هستيد يا از نبوغ مدرن، الهام مي‌گيريد؟ به خاطر داشته باشيد زمينۀ مرتبط با هر نوع زيبايي كه در برابر آن واكنش نشان داده‌ايد، بايد قبل از اين‌كه بتوانيد آن را درك كنيد، در مغز شما وجود داشته باشد.

11- هيچ زيبايي و فضيلتي در گنجينۀ طبيعت وجود ندارد كه مغز قادر به آشكارسازي آن نباشد. مغز، جهاني رويان است كه آماده است تا هر زمان كه ضرورت ايجاب كند، سربرآورد. اگر بتوانيد اين واقعيت را به عنوان يك واقعيت علمي و يكي از قوانين حيرت‌آور طبيعت بپذيريد، درك مكانيسمي كه باعث ايجاد نتايج خارق‌العاده مي‌شود، براي شما آسان‌تر خواهد شد.

12- دستگاه عصبي را به مداري الكتريكي تشبيه كرده‌اند كه باتري‌هاي سلولي دارد و توليد انژري مي‌كند، مادۀ سفيد، نقش عايق سيم‌هايي را بازي مي‌كند كه جريان را انتقال مي‌دهند.

از طريق همين مسيرهاست كه هر ميل يا خواسته‌اي، در قالب مكانيسم مرتبط، انتقال مي‌يابد.

13-  نخاع، موتور عظيم و مسير حساسي است كه كار انتقال پيام‌ها به مغز را انجام مي‌دهد؛ ذخيرۀ خون از طريق سياهرگ‌ها و سرخرگ‌ها، به جريان درمي‌آيد تا موجب تجديد انرژي و قدرت شود و اين ساختار كاملاً منظمي است كه جسم مادي ما را حفظ مي‌كند.

سرانجام، پوست حساس و زيباي ما، كل اين مكانيسم‌ها را مي‌پوشاند و نقش يك پوشش زيبايي‌بخش را ايفا مي‌كند.

14- بنابراين ما «معبد خداوند حي» هستيم و به «منِ» فردي اختیار عطا شده است و نتايج حاصل از آن، به درک «من» از عملکرد در حیطه اختیارش بستگی دارد.

15- هر فكري، سلول‌هاي مغزي را فعال مي‌كند. ابتدا موضوعي كه به آن فكر مي‌كنيم، از پاسخگويي سر باز مي‌زند، اما اگر به حد كافي فكر خود را اصلاح كنيم و بر آن موضوع متمركز شويم، بالاخره آن فكر تسليم و كاملاً آشكار مي‌شود.

16- اين اثر ذهني مي‌تواند هر يك از بخش‌هاي بدن را به كار بيندازد و باعث حذف تأثيرات نامطلوب شود.

17- با تصور و فهم كامل قوانين حاكم بر جهان ذهني و با تقويت قوۀ تشخيص كه فهم و ادراك روشن‌تري از وقايع ايجاد مي‌كند، حتي مي‌توان منافع بي‌شماري را در معاملات تجاري به دست آورد.

18- فردي كه به جاي تكيه بر جهان خارج، به جهان درون توجه دارد، از استفاده از نيروهاي عظيمي كه سرانجام مسير زندگي او را تعيين خواهند كرد، غافل نمي‌ماند؛ نيروهايي كه بهترين، قوي‌ترين و خواستني‌ترين احساسات را برايش به ارمغان خواهند آورد.

19- ظاهراً توجه و تمركز، مهم‌ترين اصل در شكل‌گيري فرهنگ ذهني محسوب مي‌شود. امكاناتي كه با هدايت صحيح قدرت تمركز و توجه، قابل دستيابي هستند، براي افراد ناآزموده، آن‌قدر تكان‌دهنده هستند كه به سختي مي‌توانند اين نتايج شگفت‌انگيز را باور كنند.

يكي از ويژگي‌هاي شاخص هر انسان موفقي، پرورش قدرت توجه و تمركز است كه در واقع بزرگ‌ترين موفقيتي است كه مي‌توان به دست آورد.

20- قدرتي را كه در تمركز نهفته است، به سادگي مي‌توان با يك ذره‌بين، مقايسه كرد كه اشعۀ خورشيد را متمركز مي‌كند.

اين اشعه‌ها تا هنگامي كه ذره‌بين ثابت و متمركز نشده باشد و اشعه‌ها از جايي به جاي ديگر هدايت شوند، قدرت خاصي ندارند.

اما اگر اجازه دهيد كه ذره‌بين كاملاً ثابت باشد و اشعه‌ها براي مدتي بر روي يك نقطه، متمركز شوند، تأثير اشعه‌ها، بلافاصله آشكار خواهد شد.

21- بنابراين اگر به همين طريق، بگذاريد كه قدرت تفكر، به وسيلة افكار متعدد و از موضوعي به موضوع ديگر پراكنده شود، هيچ نتيجۀ آشكاري حاصل نخواهد شد؛ اما قدرت فكر خود را با توجه يا تمركز بر روي يك هدف واحد و براي هر مدت زماني كه مي‌خواهيد، متمركز كنيد تا دريابيد كه هيچ چيز، غيرممكن نيست.

22- برخي خواهند گفت، راه‌حل شما براي اين همه موفقيت دشوار و پيچيده، زياده از حد آسان است. بسيار خوب، حالا شمايي كه تاكنون تمركز بر يك هدف يا چيز مشخص را تجربه نكرده‌ايد، مي‌توانيد امتحان كنيد. هر هدفي را كه مي‌خواهيد، انتخاب كنيد، تنها يك هدف و توجه خود را بر آن متمركز كنيد، حتي شده براي ده دقيقه؛ نمي‌توانيد اين كار را انجام دهيد؛ ذهن بارها شروع مي‌كند به پرسه زدن و مجبور مي‌شويد دوباره آن را به هدف اصلي برگردانيد و هر بار، در پايان ده دقيقۀ خود، نتيجه‌اي نخواهيد ديد و چيزي به دست نخواهيد آورد چرا كه نتوانسته‌ايد فكر خود را به طور پيوسته بر روي هدف، متمركز كنيد.

23- با اين وجود، شما سرانجام مي‌توانيد قدرت غلبه بر تمامي موانعي را كه در مسير پيشروي و صعود شما ظاهر مي‌شوند، كسب كنيد و تنها راه براي دستيابي به اين قدرت شگفت‌انگيز، تمرين است. با تمرين اين قدرت را تكميل مي‌كنيد، همان‌طور كه هر چيز ديگر را مي‌توان با تمرين به دست آورد.

24- براي تقويت قدرت تمركز، از خود در حالتي كه تاكنون روي صندلي هميشگي و در اتاق هميشگي و در وضعيت هميشگي داشته‌ايد، عكس بگيريد و آن را حداقل براي10 دقيقه به خوبي بررسي كنيد، حالت چشم‌ها، حالت چهره، پوشش و مدل موها را به خاطر بسپاريد و در واقع به تمام جزئيات موجود در عكس به دقت توجه كنيد. حالا چشم‌هاي خود را ببنديد و سعي كنيد تا آن عكس را به طور ذهني ببينيد. اگر در اين وضعيت مي‌توانيد تمام جزئيات را به طور كامل ببينيد و مي‌توانيد تصوير ذهني خوبي از عكس خلق كنيد، بايد به شما تبريك گفت. در غير اين صورت آن‌قدر اين كار را تكرار كنيد تا بالاخره موفق شويد.

25- اين مرحله، مثل آماده‌سازي خاك زراعي است و در درس بعد براي كاشت دانه‌ها، آماده خواهيم بود.

26- با يك چنين تمريناتي، سرانجام خواهيد توانست حالات ذهني، نگرش و آگاهي خود را كنترل كنيد.

27- سرمايه‌داران بزرگ، بيش از پيش، در حال كناره‌گيري از عوام هستند، چرا كه در اين صورت وقت بيشتري براي برنامه‌ريزي، تفكر و ايجاد حالات صحيح ذهني، خواهند داشت.

28- تاجران موفق، هميشه اين حقيقت را به اثبات رسانده‌اند كه حفظ ارتباط با افكار ديگر تاجران موفق، سودآور خواهد بود.

29- يك ايده به تنهایی مي‌تواند ميليون‌ها دلار، ارزش داشته باشد و اين افكار، تنها به سراغ افرادي مي‌آيند كه پذيراي آن‌ها هستند، يعني كساني كه براي دريافت اين افكار، آماده هستند و كساني كه ساختار موفقيت را در ذهن خود دارند.

30- انسان، مي‌آموزد كه خود را با ذهن جهاني هماهنگ كند و مي‌آموزد كه با همه چيز يگانه شود. انسان شيوه‌هاي اصلي و اصول تفكر را مي‌آموزد و اين، باعث تغيير شرايط و فزوني نتايج حاصل خواهد شد.

31- آدمي، درمي‌يابد كه شرايط و محيط از پيشرفت و ترقي گرايش‌های ذهني و روحي تبعيت مي‌كنند و رشد، حاصل آگاهي است و عمل، حاصل الهام و شانس، حاصل بصيرت و همواره عامل روحي، در مقام نخست قرار دارد كه تحول در زمينه‌هاي بي‌پايان و نامحدود كاميابي را به دنبال دارد.

32- همان‌طور كه فرد، مجراي تجلي كل جهاني است، اين امكانات و موقعيت‌ها نيز، ضرورتاً بي‌پايان هستند.

33- تفكر، فرايندي است كه با آن مي‌توانيم روح قدرت را دريابيم و نتيجۀ آن را آن‌قدر در آگاهي دروني خود، نگاه داريم تا به جزئي از آگاهي عادي ما تبديل شود، همان‌طور كه گفتيم شيوۀ دستيابي به نتايج، از طريق تمرين و مداومت بر روي تعداد معدودي اصل اساسي، شاه‌كليدي است كه درِ گنجينه‌هاي واقعيت جهاني را مي‌گشايد.

34- دو دليل عمدۀ رنج‌هاي فعلي و جسماني بشر، بيماري و اضطراب ذهني است كه نشانۀ آشكار تخطي از برخي قوانين طبيعي هستند و  بي‌شك دليل آن، دانش محدود ماست. ولي ابرهاي تاريكي كه در دوران‌هاي متمادي روي هم انباشته شده‌اند، در حال دور شدن هستند و بسياري از مصائبي را كه از اطلاعات ناقص سرچشمه مي‌گيرند، با خود مي‌برند.

1398/06/24
540

برچسب ها

خبرهای مشابه

نظری ارسال نشده

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

ارسال نظر

ارسال نظر