شناخت هاله

پیشرفت خود و هاله‌ی شما

پیشرفت

امیدوارم که تاکنون به پیشرفت قابل ملاحظهای رسیده باشید. برای اکثر ما این پیشرفت بطور تصادفی رخ میدهد. بسیاری از افراد انگیزهای که برای تحصیل دارند زیاد بنظر میرسد ولی پس از ترک مدرسه و دانشگاه ناپدید میشود. برای تناسب فیزیکی هم همین اتفاق میافتد. افرادی که در جوانی به طور مکرر در فعالیت‌های ورزشی شرکت میکردند، با پیشرفت قهرمانان و توقف کردن خود، در نگه داشتن شکل مناسب خود ناموفق میشوند. هر لحظه این بی‌تحرکی و سکون میتواند برای ایجاد تناسب اندام به تحرک و انگیزش تبدیل شود. دانش‌آموزان گاهی اوقات تحصیلاتشان را در مابقی زندگی ادامه میدادند ولی متأسفانه این تغییر و دگرگونی بندرت اتفاق میافتد.

این امر کاملا آشکار است و افراد مطمئنند که باید کاری ذهنی یا فیزیکی برای ایجاد تحرک و انگیزه انجام دهند.

پی بردن به نیاز پیشرفت در قسمتهای دیگر زندگی ساده نیست. ما همگی احساس مبهمی دربارهی کارهایی که باید در زندگی انجام دهیم، داریم ولی اکثر ما سعی میکنیم که این احساس ضعیف و مبهم و ناراحت کننده را در انتهای ذهنمان باقی گذاریم.

خوشبختانه نگاه به هاله یک راه ساده و مقایسهای برای آنکه درزندگی چه باید بکنیم و کجا باید برویم، می‌باشد. ما ابتدا با نگاه کردن به رنگ زمینهی هاله آغاز میکنیم. که آیا درخشان و مرتعش است یا کدر وراکد؟ آیا ظاهری خوش‌بینانه در برابر جهان دارد یا شاید دچار عقب‌نشینی و انزوا شده، زمانی که ما از زندگی پنهان شده‌ایم.

این کار را که انجام میدهید، میتواند یک تجربهی تصفیه و تزکیهی نفس باشد.

زمانیکه فرزندانم کوچک بودند من در سه جا کار میکردم تا امرار معاش کنم و این به معنای این است که زمان کمی را با خانواده‌ام میگذراندم ولی صورت‌حسابها پرداخت میشد و مقدار کمی هم پس‌انداز در بانک برای مواقع اضطراری داشتیم. یک روز من متوجه شدم هالهی شخصی که با او کار میکنم کدر شده است. زمانی که این موضوع را اظهار کردم او گفت که همیشه خسته است و نمیداند که باید تا کی شغل پاره‌وقتش را ادامه دهد. از آنجائیکه من آن شب احساس خستگی زیادی میکردم نگاهی به هالهی خودم انداختم و زمانی که دیدم هاله‌ام رنگ خاکستری گرفته و از نظر اندازه نصف اندازهی طبیعیاش است، ترسیدم.

هاله به من میگفت که بیش از حد مشغول کار شده‌ام و زمان ایجاد تغییر در رویهی زندگی رسیده است.

کنترل کردن هاله برای من کار سادهای بود ولی من از آن غفلت کردم تا جایی که دیگر خیلی دیر شده بود. من اطمینان دارم که اگر سه شغلی را که داشتم ادامه میدادم بر روی سلامتی‌ام تاثیر نامطلوبی میگذاشت. نیازی به گفتن نیست ولی من بعد از آن تجربه هالهی خودم را بطور مرتب کنترل میکنم.

خوب است که به رنگ‌بندی هالهتان هم توجه داشته باشید. احساسات ما در تمام لحظهها بر روی هاله‌مان تاثیر میگذارد. شاید زیاد مهم نباشد زمانی که به موفقیت دوستتان حسادت میکنید هالهتان به رنگ سبز تیره مبدل شود، ولی اگر اکثر مواقع درگیر آن بودید و هالهتان با سبز اشباع شده بود، باید بیاموزید که چگونه بر این احساسات غلبه کنید.

 

قرمز

اگر شما رنگ زمینهی قرمز دارید باید فردی بلند همت، مصمم، اجتماعی و خوش بین باشید. اگر شما احساس بی‌میلی، بی‌روحی و خویشتن‌گرایی میکنید کاری را که باید انجام دهید را انجام نمیدهید. (بیاد داشته باشید که رنگ زمینهی هاله نشان‌دهندهی کاری است که باید در زندگیتان انجام دهید.) ممکن است برای این امر دلایل زیادی وجود داشته باشد. شاید شما به سادگی با اختصاص دادن زمان کم به استراحت و آرامش، خود را فدا کرده‌اید. شاید مشغول کاری هستید که برای آن مناسب نمیباشید و یا از آن لذت نمیبردید، روابط به خوبی که باید باشد نیست. اگر برایتان دشوار است که بدایند مشکل از کجاست از پاندول برای یافتن پاسخ کمک جویید از پاندول سوالهایی با پاسخهای آری و خیر بکنید. «آیا من در کارم شادم؟» «آیا روابط من در حال پیشرفت است»

شاید از پاسخی که میگیرید تعجب کنید. به پرسش کردن ادامه دهید تا دریابید کدام قست یا قسمتها دچار مشکل اند.

اگر زمینهی هالهتان آنگونه که باید نیست، راههای گوناگونی وجود دارد برای اینکه به حالت طبیعی و مرتعش خودش باز گردد. شما میتوانید میزان فعالیت بدنیتان را افزایش دهید. پیاده روی را آغاز کنید، این به شما فرصت فکر کردن میدهد و در همان حال ورزشی مفید و سودمند هست. راه رفتنتان بهتر است حداقل 20 دقیقه طول بکشد و ترجیحا دو بار در روز انجام شود.

شاید بهتر باشد در یک ورزش رقابتی شرکت کنید. قرمز از رقابت لذت میبرد. بیاد داشته باشید که همیشه نیاز نیست برنده شوید. با رنگ زمینهی قرمز موقعیت طبیعیتان همیشه در راس است. اگر آرزوی جدی و قوی دارید که در هرکاری اول باشید شاید بهتر باشد فعالیتهای بدون رقابت را انتخاب کنید چرا که هدف از ورزش رسیدن به تناسب اندام فیزیکی است.

به هر حال اگر هدف شما در زندگی رقابت و پیروزی در المپیک است این مطلب را حذف کنید و به پاراگراف بعدی رجوع کنید.

شما میتوانید برای خود هدفها و آرزوهایی را دسته‌بندی کنید. قرمز رنگ آرزومند و موفقی است. چیزی ارزنده را انتخاب کنید، آن چه که شما را بسط و توسعه دهد و چیزی که از رسیدن به آن احساس غرور میکنید. زمانی که به موفقیت و شناخت رسیدید رنگ زمینهی هالهتان شروع به گسترش و تابیدن میکند.

شما باید با افراد مثبت اندیش و موفق رابطه داشته باشید، کسانی که بتوانند شما را تحریک و تشویق کنند. و باید از افراد کوته فکر و منفی و کسانی که میخواهند شما را از اهدافتان دور کنند برحذر باشید.

 

نارنجی

با رنگ زمینهی نارنجی شما باید فردی باشید که به راحتی رابطه برقرار میکند و فردی همکار (در تشریک مساعی)، مهربان و محتاط هستید. اگر احساس میکنید که گیج و ناامید شده‌اید و نمیتوانید خود رادر شکلی که میخواهید بیان کنید، راههای زیادی برای گسترش و افزایش هالهتان وجود دارد. شاید باید احساس کنید کاری مفید و تولیدی انجام میدهید. اطراف را خوب بنگرید و ببینید با انجام چه کاری احساس مفید بودن میکنید. خانمی را میشناسم که گاهی پیرامون محیط کارش را مینگرد تا مطمئن شود وسائل در محل کارش کافی ست. قبلا افراد از کمبود پاک‌کن، گیرهی کاغذ و غیره شکایت میکردند، او هیچ تصدیق و تشکری برای این کار دریافت نکرد ولی از این کار احساس آرامش و رضایتمندی به او دست میدهد.

شما باید خود را دربارهی اینکه چه کسی هستید بپذیرید و خرسندی را از طریق پرورش و مراقبت دیگران بدست آورید. بیشترین خرسندی شما زمانی رخ میدهد که از نظر عاطفی احساس کامل بودن کنید شما باید با افراد همفکر، متعهد و با فراست و طرفدار بشر دوستی رابطه برقرار کنید. شما ممکن است بیش از حد حساس باشید و کم‌رو و دودل بنظر برسید، اگر مشکل این است شما باید یاد بگیرید این حساس بودن را به نوع دوستی تغییر دهید و استعداد خود را در زمینهی رابطه با دیگران توسعه دهید.

در حین اینکه حساسیت شما کم کم به شکل دیگر تغییر مییابد خرسندی و اعتماد به نفس شما نسبت به زندگی افزایش خواهد یافت.

 

زرد

با رنگ زرد بعنوان رنگ زمینهی هاله شما باید با دیگران ارتباط برقرار کنید و در بیان خود خلاق و ماهر باشید. شما باید با خوشرویی و مهارت شیفتن با دیگران گرم و صمیمی شوید. اگر احساس میکنید مشکل این نیست قسمتهای زیادی است که میتوانید روی آن کار کنید. شما باید بیشتر بر روی بیان خود برای دیگران کار کنید بیان شفاهی شما میتواند به دیگران کمک کند چراکه شما دارای مهارت روشن‌سازی و گردآوری مطالب هستید. شما باید از لحن خود در کارتان استفاده کنید. تک فعالیتی کار شما نیست. کارهایی که شما در آن از صدایتان استفاده میکنید مثل معلم، فروشنده، مشاور و راهنما برایتان مفید خواهد بود.

زیر نور, شادی برونی شما بیشتر میشود. سعی کنید پوست‌کلفتی خود را زیادتر کنید و از حس شوخ‌طبعی برای شکستن و انکسار حملهها استفاده کنید.

شما باید از کارهای احمقانه و رفتارهای تصادفی و غیر‌عمدی در زندگی اجتناب کنید. با زمینهی زرد شما به مسائلی علاقه‌مندید که دیگران در ادامه دادن آن مشکل دارند. آنها به شما به چشم یک غیر حرفهای مینگرند و نظرات شما را جدی نمیگیرند اگر در این بخش مشکل دارید میتوانید آنها را بوسیلهی تحریک ذهنی حذف کنید و یا طرحی خلاقانه بریزید و آن را انجام دهید و به پایان برسانید.

شما ذهن خوبی دارید و از آن به خوبی استفاده میکنید ولی این احساس را دارید کاری که باید در زندگی بکنید را انجام نمیدهید. اگر مشکل این است موضوعی را که به آن علاقه دارید انتخاب کنید و تصمیم بگیرید در آن زمینه ماهر شوید. سالها پیش گویندهای را دیدم که میگفت اگر یک ساعت در شب دربارهی موضوعی که علاقه مندید مطالعه کنید، کمتر از یک سال در آن زمینه کارشناس و حرفهای میشوید.

موضوعی را انتخاب کنید که شایستهی مهارت شما باشد و آن را تا جایی که میتوانید ادامه دهید.

 

سبز

اگر رنگ سبز زمینهی هالهی شما میباشد، شما باید فردی متعهد و خیرخواه نوع بشر باشید. شما فردی دلسوز هستید که از کمک کردن به دیگران لذت میبرید. همچنین فردی مقاوم، باوجدان و مسئولیت‌پذیر میباشید. اگر این کارها را انجام ندهید در هالهتان مشخص میشود.

شما میتوانید زیبایی هالهتان را با جست و جو در فرصتهایی برای کمک به دیگران افزایش دهید. این امر میتواند در راه بسیار کوچکی صورت پذیرد مثل خرید برای همسایهی بیمارتان. هم چنین میتواند در راههای بزرگتر هم بکار رود مانند پذیرفتن مسئولیت سازمان طرفدار حقوق بشر و یا شاید اصلاح اموری که در جامعهی شما غلط تلقی میشوند.

شما ممکن است احساس کنید که در تنگنا و مضیقه قرار گرفته اید، و این میتواند خیلی ناامید کننده باشد زمانی که هرجا میروید محدودیتهای بیشتری مشاهده کنید. به خود بنگرید و ببینید چقدر سخت و خودسر هستید شما شاید نیاز به آرامش بیشتری داشته باشید. بپذیرید که همگی ما دارای محدودیتهایی میباشیم که با آنها سروکار داریم. شما شاید با بکار گیری برنامهای برای اصلاح خود مبارزهی جدیدی را آغاز کنید. و خودتان را در برخی زمینهها توسعه دهید.

اگر شما احساس خستگی و محدودیت میکنید باید زمانی را با افراد فهمیده و متعهد بگذرانید، کسانی که ذهن شما را به سمت فرصتها و حق طلبیها باز میکنند.

شما مهارت این را دارید که به سختی کار کنید تا جایی که به اهدافتان برسید. شما فردی مصر و مصمم هستید و اینها را خردمندانه بکار میگیرید و به چیزی ارزنده و لایق خواهید رسید.

 

آبی

با رنگ آبی به عنوان رنگ زمینه شما باید فردی مشتاق، ماجراجو، خلاق، رویایی و با قوهی درک بالا باشید. شما باید برای همیشه با فرصتهایی که هر جا بدنبالش هستید، احساس جوانی کنید. شما نیاز به تحرک ذهنی دارید و از دیدن افراد با فرهنگهای گوناگون لذت میبرید.

بعضی از آبیها رسیدن به آرامش را مشکل مییابند و نیاز دارند یادبگیرند زمانی را به استراحت بگذرانند و خودشان را بازیافت کنند اگر رسیدن به آرامش برای شما مشکل است ممکن است دچار یک نگرانی عاطفی باشید.

شما افراد زیادی را نمیبینید که از رنگ زمینهی آبی شان بطور منفی استفاده کنند. به هر حال برای برخی از آنها تمایل به فعالیتهای متفاوت وجود دارد. زمانی که آن فعالیتها را انجام میدهید انرژیتان را در قسمتی عریض متفرق میسازید. این افراد باید بیاموزند بر روی یک طرح دسته جمعی تمرکز کنند و کاری را قبل از اتمام کار قبلی آغاز نکنند.

شما ممکن است احساس کم طاقتی و خستگی کنید و این میتواند اتمام کار را پیش از رفتن به کار بعدی دشوار سازد. اگر احساس میکنید پیشرفتتان نامعقول است، شاید به این خاطر است که اغلب افراط میورزید، به عقب نگاهی اندازید و ببینید به چه چیزهای زیادی رسیده اید، و تمام هدیههایی که به شما داده شده را بیاد آورید. اگر از هدایا خردمندانه استفاده کنید فرصت پیشرفت عظیمی در هر زمینهای که علاقه مندید، خواهید داشت.

 

نیلی

افراد با رنگ زمینهی نیلی معمولا افرادی مسئولیت پذیر، متکی به نفس و متعهد میباشند. و بدلیل احساس بشر دوستی در آنها دیگران به سمتشان جذب میشوند.

اگر شما یک نشان مثبت از رنگ زمینهتان ندارید باید احتمالا اعتماد کردن به دیگران را یاد بگیرید و بیشتر بر پایهی احساس خود عمل کنید، این باعث میشود با خود ودیگران موافق شده و خودتان را وفق دهید.

افراد با نیلی به عنوان رنگ زمینه معمولا نیاز به فرصت دارند تا آرام شده و ایفای نقش کنند. آنها میتوانند گاهی اوقات آنقدر در کمک به دیگران فرو روند که نتوانند گذر زمان را احساس کنند و بفهمند چه زمانی وقت رفتن و باز کردن است.

شما ممکن است احساس کنید بیش از حد از خود ودیگران انتقاد میکنید. شاید کمال را از خود انتظار دارید. اگر مشکل این جاست باید آرام باشید و بفهمید برای همه چیز شما مسئول نیستید. به سمت مسائلی که از اهمیت کمتر برخوردارند بروید و زمان را برای بدست آوردن فعالیتهای خلاقانه بگذرانید و لحظات مفید را با دوستان و کسانی که دوستشان دارید سپری کنید.

 

بنفش

افراد با زمینهی بنفش افرادی حساس، معنوی و با فراست هستند. آنها نسبت به نیازها و تشویقهای دیگران حساساند و دیگران را در شرایطی آرام و محتاطانه پرورش میدهند. ایمان قوی شان آنها را هدایت کرده و در زمانهای سختی از آنها محافظت میکند. آنها به خودشان متکیاند و اغلب کمک کردن به دیگران را دشوار میدانند. اگر شما ویژگی مثبت از زمینهی بنفشتان منعکس نمیکنید هالهی شما راکد بنظر میرسد و به بدنتان بسیار نزدیک میشود. خوشبختانه برگرداندن هاله به حالت تابندگی اولش زیاد دشوار نیست.

اگر حس میکنید دیگران در برابر عواطف شما بی اهمیت هستند سعی کنید خودتان را واضحتر برای دیگران بیان کنید.

برای بسیاری از افراد با زمینهی بنفش بیان احساسات درونی شان دشوار است و آنها را عقب نگه میدارد.

تعداد کمی از افراد با زمینهی بنفش بیش از حد درون گرا میباشند و ارتباط با دیگران برایشان دشوار است. اگر احساس میکنید این وصف حال شماست آگاه باشید که شما یک پیشکش عظیم برای معامله دارید. زمانی که شما عقب میایستید و در ارتباط شکست میخورید هم خودتان و هم دیگران را محدود میکنید. شاید به سختی تناسبی با دیگران بیابید. شما شاید ترجیح بدهید کارها را خودتان انجام دهید و راههای دیگر را نخواهید. مشی یگانهی شما برای خودتان موثر است ولی شاید برای دیگران مناسب نباشد. از نیازهای دیگران آگاه باشید و تلاش کنید که بیشتر وفق پذیر شوید.

 

نقرهای

افراد با زمینهی نقرهای افرادی آرمانگرا، الهام بخش و با فراست (ادراک باطنی)می باشند. آنها افرادی محترم، راستگو و قابل اعتماد هستند. آنها به خود ایمان دارند و همیشه تلاش میکنند بهترین را در دیگران بیابند. اگر شما ویژگی مثبت زمینهی نقره ایتان را اظهار نمیکنید هاله شما به صورت راکد، خاکستری و بی جان در میآید.

شما میتوانید کیفیت هالهتان را در راههای زیادی افزایش دهید. از ویژگیهای خاص خود بیشتر آگاه شوید. احترام به خود را افزایش دهید. به درک مستقیم خود اعتماد کنید. شما نیاز دارید که خودتان را کمی بیشتر به جلو برانید. شما مملو از نظرات فوق العاده اید ولی گاهی اوقات وقوع آن را دشوار مییابید. به رویا پردازی رویاهای زیبا ادامه دهید. ولی تمرینات را نیز با برنامه ریزی برای اهداف مهم ادامه دهید. نقشهای برای اجرا طراحی کنید و در نهایت آن را به انجام برسانید. زمانی که این کار را میکنید کیفیت هالهتان شما را متحیر میکند.

شاید شما از تنش عصبی رنج میبرید. این امر میتواند نزدیکی به شما را برای دیگران دشوار سازد. شاید یادگیری روشهای آرامش مثل، مدیتیشن، یوگا و خودهیپنوتیزم برایتان مفید باشد.

 

طلایی

اگر شما دارای زمینهی طلایی میباشید فردی آرمانگرا، مسئول و بشدت لایق و موفق هستید. شما نظرات و ایدههای بلندی دارید و میتوانید آنها را عملی کنید. شما راهنمای طبیعی هستید و با جذبه و انرژیای که دارید میتوانید در دیگران تاثیر گذار باشید.

کمتر فردی منفی با زمینهی طلایی میتوانید پیدا کنید. به هر حال اگر رویاهای شما شکسته شده شاید نیاز دارید برای مدت موقتی خود را در پناهگاهی آرام بیابید تا اینکه انرژی و آمادگی لازم را برای شروعی دوباره بدست آورید. شما بدترین دشمن خود میشوید زمانی که کارها آنطور که باید و شما میخواهید انجام نشوند.

شما بیشتر از آنچه برای دیگران انجام میدهید از خودتان انتظار دارید و این میتواند برایتان بیش ازحد سنگین باشد. درنظر داشته باشید که هر کس اشتباه میکند حتی شما و این اشتباه زمانی که از آن چیزی یاد بگیریم مسئلهی مهمی نیست. هر مدت زمانی که طول میکشد برای تجدید خود تلاش کنید و سپس قبل از آنکه دوباره به سمت ستاره شدن بروید طرحهای بزرگ بکشید.

 

صورتی

با رنگ صورتی بعنوان رنگ زمینه شما باید فردی مهربان، دوست داشتنی و متعهد باشید. به هر حال با وجود این ظاهر مهربان، شما میتوانید برای ایستادن دربرابر اعتقادات و نظراتتان آماده شوید.

شما زمانی که آزاد هستید و فرصت دارید، افرادی را که برایتان مهماند و دوست میدارید پرورش دهید بسیار خوشحال میشوید.

اگر شما ویژگی مثبت زمینهی صورتیتان را به خوبی بیان نمیکنید، صورتی به شکل خالی و شسته ظاهر میشود. اگر احساس وابستگی به دیگران میکنید مرحله به مرحله به سمت استقلال خود حرکت کنید. سرگرمی و علاقهی جدیدی برای خود ایجاد کنید. از منطقهی آسایش خود خارج شوید و کاری که همیشه میخواستید انجام دهید، دوستان و اقوام شما ممکن است متعجب شوند ولی زمانی که بگویید برای چه این کار را انجام میدهید از شما حمایت میکنند. اگر احساس میکنید بار سنگین مسئولیت بر دوش شماست و افراد تلاش میکنند تمام مشکلاتشان را بر شانههای شما خالی کنند، این فرصت را موقعیت خوبی برای نمایندگی و وکالت در نظر بگیرید. و درنهایت این زمان مناسبی است که یاد بگیرید به دیگران بگویید « نه ». شما رد کردن دیگران را دشوار مییابید، بیاد داشته باشید که شما هم نیازهای خود را دارید که باید ارضا شوند.

افراد کمی با زمینهی صورتی در ریسک کردن ترسو و دودلند. اگر این در مورد شما صادق است، شما نیاز به گذراندن مراحلی برای افزایش اعتماد به نفس و یادگیری دربیان خود دارید.

 

برنز

اگر رنگ زمینهی برنز دارید شما فردی آرام، متعهد، مشتاق و کاملا مصمم هستید.

زمانی که به دیگران کمک میکنید خوشحالترین فرد میشوید ولی اغلب این کار را در آرامی و برخوردی جدی انجام میدهید چراکه شما نیاز دارید از نظر عاطفی مستقل باشید.

اکثر افراد با زمینهی برنز مثبت و خوشحال اند، به هر حال شما ممکن است زمانی که حس کنید به عنوان بخششی برای دیگران هستید احساس منفی و ناراحتی داشته باشید. زمانی که از این امر آگاه شدید به عقب بر گردید و مدتی را به انجام کارهای خودتان اختصاص دهید.

شما ممکن است گاهی اوقات تواناییهای خودتان را به خوبی تخمین نزنید و دیگران را جلو تر از خود ببینید. اگر این احساس را داشتید، مراحلی را برای گسترش و افزایش اعتماد به نفس و احترام به خودتان بگذرانید. شاید برایتان دورهی بیان عمومی و تعلیم اظهار کردن خود، مفید باشد.

شما شاید احساس کنید که براحتی صدمه میخورید، شما فردی احساساتی و متعهد هستید و این میتواند زمانی که دیگران از رفتار خوب شما سواستفاده میکنند سخت باشد. شما باید فارغ از خود بودن را بیاموزید پس برای کاری که انجام میدهید انتظار جبران و بازگشت نداشته باشید. این درس سختی است ولی جایزهی نهاییاش قابل باور نیست.

 

سفید

با رنگ سفید به عنوان رنگ زمینه شما فردی خالص، فرد گرا و خلاق هستید و احتیاج به فرصت زیادی برای پیشرفت دانش و معرفت خود دارید.

زمانی که شما ویژگی مثبت زمینهتان را بیان نمیکنید. هاله شما به شکل یک لکه و غیر واضح ظاهر میشود مثل اینکه در داخل آن سوراخ وجود دارد. و هم چنین جمع شده و به بدنتان نزدیک میشود.

اگر در لحظهای احساس تنهایی میکنید این به شما بستگی دارد که بروید بیرون و دوست بیابید. برای دوست یابی ابتدا شما باید دوست شوید. نیازی نیست که برای یافتن دوست، تنهاییتان را کنار بگذارید. شما میتوانید زمانتان را تقسیم کنید تا فرصت لازم برای تنهایی و آرامش خود را نیز داشته باشید.

عدهی کمی از افراد با زمینهی سفید خود پسند هستند و فقط به نیازهای خودشان میاندیشند. این تعجب برانگیز نیست که این افراد احساس تنهایی و منفی بودن کنند.

این افراد احتیاج دارند از نیازهای دیگران مطلع شوند و کمک به دیگران را بیاموزند.

شما شاید نیازداشته باشید یادبگیرید چگونه از زمانتان به خوبی استفاده کنید. شما از ایدهها و نظرات جدید لذت میبرید و زمان زیادی روی آنها کار میکنید. اگر میتوانید، روش زندگی خود را ساده کنید تا به شما آزادی لازم را برای سیاحت و گسترش این نظرات بدهد.

 

چاکراها

دیدن چاکراها در هالهی خودتان کار سادهای نیست. اگر بتوانید هالهی خودتان را به وضوح در آئینه ببینید قادر به این کار هستید. اکثر ما نیاز داریم سلامتی چاکراهایمان را از طریق راههای دیگر کنترل کنیم. در روشهای گوناگون، بسیاری از افراد چاکراهایشان را احساس کرده اند. و یا شاید یک دوست بتواند به چاکرای شما بنگرد و شما را راهنمایی کند.

1- روش پاندول

در این روش شما نیاز دارید به آرامی بنشینید و در بارهی چاکراها از پاندول سوال کنید. از چاکرای انتهای ستون فقرات آغاز کنید تا به چاکرای فرق سر برسید.

« آیا چاکرای انتهای ستون فقرات من سالم است؟ » اولین سوالی است که از پاندولتان میپرسید. اگر پاسخ مثبت است میتوانید سوالات را با پرسش دربارهی پیشرفت خود ادامه دهید. اگر هم پاسخ منفی است میتوانید درباره ی ترمیم و اصلاح چاکرا سوال کنید. ما فرض میکنیم پاسخ پاندول به اولین سوال منفی است.

« آیا چاکرای انتهای ستون فقرات بیش از حد متحرک است؟ » اگر پاسخ مثبت بود، شما میتوانید مراحلی را بگذرانید تا بیش فعالی چاکرا را کاهش دهید.

اگر پاسخی منفی در جواب به این پرسش گرفتید با پرسیدن دربارهی کم تحرک بودن چاکرا ادامه دهید. اگر پاسخ در این جا مثیت بود شما میتوانید کاری انجام دهید که تعادل چاکرا بازگردد.

سوالهای مشابه را از تمامی چاکراها بپرسید. زمانی که این کار را به اتمام رساندید میتوانید هر کاری جهت بازیافت و تعادل چاکرا انجام دهید.

2- روش مدیتیشن

راه دیگر مدیتیشن است. در جایی کاملا راحت بنشینید بطوریکه احساس ناراحتی نکنید. من معمولا این کار را زیر درخت سروش(درخت وحی و الهام) انجام میدهم. درخت سروش درختی است که شما را جذب میکند و دوستتان میشود. زمانی که زیر درخت سروش شخصیتان مینشینید احساس زنده سازی برای روح و جسمتان دارد. شما یک درخت سروش برای خود انتخاب نمیکنید بلکه آن شما را پیدا میکند. شما موظفید از اطراف و زمین درخت سروشتان مراقبت کنید و در ازای آن درخت هم به شما آسایش میدهد و از شما حمایت میکند.

زمانی که داخل خانه این کار را میکنم بر روی صندلی راحتی مینشینم و تلفن را در طول مدیتیشن قطع میکنم. بعد از انجام مراحل تمرین آرامش، هر یک از چاکراها را در ذهنم مجسم میکنم و ذهنا آنها را در بدنم احساس میکنم و سپس من همان سوالاتی که از پاندول کردم، میپرسم و بدنم با واکنش به من پاسخ میدهد.

مزیت این روش بر روش پاندول این است که من میتوانم ذهنا پیغام مربوط به هر چاکرا را برسانم و از آن بخواهم که سرعت بخشد و بیشتر شاد شود و یا متناوبا آرام شود و دوباره تعادل خود را بیابد.

3- روش موسیقی

موسیقی با آهنگ شیرین و خوش نوازی که دارد میتواند ما را آرام کند. موسیقی درست آن است که نیرو بخش بوده و انرژی و زندگی ما را ترمیم کند و لذات ما را از زندگی افزایش دهد. و طبیعتا نوع غلط موسیقی میتواند مضر باشد و ما را با خشم و عصبانیت همراه سازد.

هال ا لینگرمن در کتابش « انرژی شفابخش موسیقی » نوشته است که موسیقی مخرب میتواند بر روی تمام هاله تاثیر گذارد و به شما احساس جدایی روحی، ترس، مبارزه، تنهایی، عصبی بودن و بی هدف بودن، بدهد. موسیقی هم چنین برای تحریک کردن افراد برای حرکت بکار میرود. مثل قدرتی که طبل زدن در گذشته و امروز به آمریکاییهای بومی میداد.

موسیقیای که برای من آرام کننده است لازم نیست که برای شما هم آرامش بخش باشد موسیقیهای الهامی میتواند به روح و جانتان قدرت بخشد و آنها را اصلاح کند. من هرگز آمدنم به خیابان را بعد از گوش سپردن به نهمین سمفونی بتهوون فراموش نمیکنم. به من الهام شده بود و با لایتناهی یکی شدم و بالا رفتم.

موسیقی هم چنین میتواند برای ترمیم و تقویت چاکراها مفید باشد.

دفعهی بعد که به موسیقی گوش سپردید آرام باشید و چشمانتان را ببندید و از خود بپرسید کدام قسمت بدنتان موسیقی را احساس میکند. مثل این است که در یکی از چاکراهایتان باشد. این یک نشانه است که چاکرای مورد نظر با این نوع موسیقی تحت تاثیر قرار میگیرد, آن چیزی که باعث ایجاد هماهنگی و تعادل دوباره در بدن میشود.

در حالت عادی وسائل مختلف، تاثیرهای متفاوتی هم بر روی هر یک از قسمتهای بدن میگذارند.

بدن فیزیکی انسان بوسیلهی وسائل برنجی (فلز برنج)و هم چنین ضربتها (مثل طبل) تحت تاثیر قرار میگیرد.

بدن عاطفی بوسیلهی آلات بادی چوبی و وسائل سیمی تحت تاثیر قرار میگیرد. بدن ذهنی توسط وسائل سیمی تحریک میشود، دسته آلات سیمی کوک شده. بدن روحی توسط چنگ (نوعی آلت موسیقی)، ارگ، سیم بلند و ساز یا موسیقی زنگی تحت تاثیر قرار میگیرد.

دکتر جان دیاموند در کتابش با نام « بدن شما دروغ نمیگوید » نوشته: با احاطه شدن توسط صدای درست و صحیح، ما میتوانیم نیرو و انرژی دریافت کنیم و به تعادل برسیم. او هم چنین ادعا میکند که موسیقی میتواند به جلوگیری از بیماری در سطح ماقبل جسمی و ناهماهنگی انرژی کمک کند.

(م: موسیقیهای پیشنهادی در این بخش را میتوانید در اینترنت جست و جو کرده و بیابید)

موسیقی پیشنهادی برای چاکرای انتهای ستون فقرات

این چاکرا معمولا بیش فعال است و این بخاطر رنگ قرمزش میباشد و اغلب باعث تسلط پرخاشگری، استبداد گری و رفتارهای شدید میشود. این چاکرا هم چنین میتواند بشدت عاطفی و احساسی باشد و به سرعت تغییر حالت دهد. همهی این مسائل میتواند توسط مدیتیشن و پیاده روی طولانی در کنارههای ساحل دریا و گوش سپردن به نوای دلنشین موسیقی به تعادل برسد.

مناسب ترین موسیقی برای گوش سپردن:

Air on the G string by johann sebastian Bach

Canon in D by johann pachelbel

The four seasons by antonio vivaldi

Concerto for flute and harp by wolfgang amadeus mozart

Holberg suite by edvard grieg

اگر چاکرای انتهای ستون فقرات کم فعال بود سستی و بی تفاوتی در زندگی ایجاد میشود. فرد بی میل شده و در مییابد که همه چیز نیاز به تلاش دارد. در این مورد علاقه به سرگرمی و روابط جنسی کاهش یافته یا از بین میرود. مسلما در این مورد فرد نیاز به بدست آوردن انرژی بیشتری دارد. این انرژی میتواند از طریق تشویق در شرکت کردن در فعالیتهای جسمی و بدنی و گذراندن ساعاتی خوش بـا دوستـان بشاش بدست آورد.

موسیقیهای غنی و پرباری برای این فرد وجود دارد. هم چنین هر گروه ارشد موسیقی میتواند مناسب باشد مخصوصا بخش آخر قطعههای شاد و خوشایند. قطعههای دیگر عبارتند از:

Pomp and aida by giuseppe verdi

“the stars and stripes forever “ by john philip sousa

“marche slave “by franz schubert

“turkish march “ from the ruins of athens by ludwig van beethoven

The “ radetsky march “ by johnn strauss the senior

 

موسیقی پیشنهادی برای چاکرای راستای ناف

چـاکرای راستای نـاف با تعادل در ارتباط است از آنجا که بین بدن قرمز و ذهـن زرد واقع شده است. و در نتیجه زمانی که این چاکرا بیش فعال است میتـوانـد کیفیـتهـای منفی هر دو رنگ زرد و قرمز را منعکس کند.

میتواند به شکل عصبانیت، بی پروایی، انتقاد غیر عادلانه و یا تبهکاری و فقدان کلی مسئولیت آشکار شود. این چاکرا میتواند به وسیلهی دادن فرصتی به شخص برای فکر کردن به مسائل و هم چنین حمامی طولانی در آب گرم به تعادل اولیهاش بازگردد و تاثیر حمام آب گرم در اصلاح و ایجاد تعادل چاکرا شگفت انگیز است.

موسیقیهای مناسب برای این چاکرا:

Two concertos for two pianos by johnn sebastian bach

Prelude to rosamunde by franz schubert

Harp concerto by george frideric handel

Any of john dowland s hute music

اگر چاکرای راستای ناف کم تحرک باشد فرد احساس ترس، بیم ناکی و دودلی میکند. و تخیل او هم به سمت تصورات آشوب انگیز و مشکلات و ترس کشیده میشود. این چاکرا با ایجاد اعتماد و اتکا به نفس میتواند به تعادل اولیهاش باز گردد. برای فرد باید انگیزههای جدید ایجاد شود و بدنبال آن برود.

موسیقی مناسب برای این چاکرا عبارتند از:

The egmont overture by ludwig van beethoven

The prelude to lohengrin (act 3)by richard wanger

Plano concerto no 1 by johnnes brahms

The last movement of symphony no3 (organ) by camille saint-saens

The last movement of symphony no5 by peter ilyitch tchaikovsky

 

موسیقی پیشنهادی برای چاکرای انتهای جناغ سینه

این چاکرا به سیستم عصبی و ذهن وابسته است. زمانی که بیش فعال باشد احساس منفی در اتمام طرحها و پراکندن انرژی و راهنمایی به سمت زندگی صوری و سطحی را منعکس میکند. مراحل با دورهای رخوت و سستی بسرعت دنبال میشود و فرد به شکل سرگردان در میآید. و زندگی در تخیل را به زندگی در حقیقت ترجیح میدهد و فرد رویاهایی را با دقت میپروراند که شدنی نیست.

برای اصلاح چاکرای انتهای جناغ سینه که بیش فعال است فرد نیاز دارد که یاد بگیرد قبل از بیان عقایدش دربارهی آنها بیندیشد. و درتفکر و عمل درستکار باشد.

موسیقی مناسب برای این امر شامل:

Appalachian spring by aaron copland

The oboe concerto by antonio vivaldi

Evening star (from tannhauser) by richard vanger

Clair de lune by claude debussy

اگر این چاکرا دچار کم فعالی باشد این شخص به انسانی نالان، نکوهش کننده و سخن چین تبدیل میشود. او تمایل به شرکت کردن در مسائل پوچ و فریب آمیز پیدا میکند و خودخواه و خودپرست هم میشود. این ویژگی میتواند با آموزش ایجاد خوشی و بشاشی در فرد حذف شود. این کار سادهای نیست زیرا تغییر دیدگاه در تمام زوایا را نیازمند است. یک نگاه کلی به زندگیاش برای فرد مورد نظر مفید میباشد، که بتواند الگوهای گذشته را تحلیل کرده و به اشتباهاتش پی ببرد.

موسیقیهای مناسب برای این کار:

Water music by george frideric handel

Violion concerto by johnnes brahms

Concerto for three violins and orchestra by george ohilipp telemann

The well-tempered clavier and brandenburg concertos both by johnn sebastian bach

 

موسیقی پیشنهادی برای چاکرای قلب

چاکرای قلب به سلامت، طبیعت، تعادل و احساس هدف وابسته است. زمانی که این چاکرا بیش فعال است فرد در کنار آمدن با تغییرات دچار مشکل میشود و نیاز زیادی به امنیت و حفاظت پیدا خواهد کرد. این موضوع میتواند منجر به بی میلی برای تلاش در امور جدید و متفاوت شود. من مردی را میشناختم که از خوردن هر گونه گوشت غیر از گوشت مرغ خودداری میکرد. در کودکی مادرش به او این اجازه را داده بود که هر چه میخواهد تجربه کند و در سن چهل سالگی او تمایل به امتحان کردن هیچ چیز متفاوتی نداشت.

زمانی که این چاکرا بیش فعال باشد فرد میتواند بشدت لجوج و خودسر شود.

برای ایجاد تعادل در چاکرای قلب این افراد باید افق دیدشان را وسیع تر کنند و دریابند که در نقطه نظرات دیگر افراد شاید چیزی به خوبی نظر آنها و یا حتی بهتر از آن پیدا شود. زمانی که به این موضوع پی بردند آنها میتوانند بیشتر و موثر تر به دیگران کمک کنند و به شادیها و رضایتهای وسیع تری در زندگی دست یابند.

موسیقیهای مناسب:

Picture at an exhibition by modest mussorgsky

Romeo and juliet overture by peter ilyitch tchaikovsky

Pines of rome by ottorino rspighi

The peer gynt suite by edvard gricg

Finlandia by jean sibelius

Symphony no6 (pastoral) by ludwig van beethoven

اگر چاکرای فرد کم فعال باشد فرد از هر تلاشی ناامید و هراسان شده و به موفقیت دیگران حسادت میکند.

این امر میتواند به کوته فکری و حتی ظلم ستیزی منتهی شود. برای ایجاد تعادل فرد باید به رابطه با افراد مثبت و گذراندن زمان در محیطی آرام تشویق شود. زمانی که فرد یادگرفت با فعالیتهای ناتمام کنار بیاید و به گذشته بازگردد هر جنبهای از زندگیاش توسعه مییابد.

موسیقیهای مناسب

Plano concerto noz by serge rachmaninoff

Warsaw conserto by richard addinsell

Toccata and fugue in d and jesu – joy of man s desiring by johnn sebastian bach

Light cavalry overture by franz von suppe

The piano concerto in a by edvard grieg

 

موسیقی پیشنهادی برای چاکرای گلو

چاکرای گلو وابسته به افکار و نسبت به طبیعت کنجکاو است و میتواند همه چیز را بداند و متمایل به توسعه است و نیاز به رشد و حرکت به جلو دارد. زمانی که این چاکرا بیش فعال است فرد دچار کم طاقتی شده و بی مسئولیت میشود، او افراط میورزد و مدام به جای ایجاد خوشی به موضوعات ناراحت کننده فکر میکند. برای ایجاد تعادل فرد باید بیاموزد وقتش را خردمندانه استفاده کند و قبل از انجام هر کاری، فکر کند.

موسیقی مناسب:

The beatitudes by cesar frank

Grand polonaise by frederic chopin

Violin concerto by max bruch

Piano concerto by edvard grieg

The cello concerto by antonin dvorak

زمانی که چاکرای گلو کم فعال است فرد به شخصی تنبل, بی احساس و سست و تن آسا تبدیل میشود. برای ایجاد تعادل، فرد باید بدنبال یک طرح ارزنده باشد که جالب و متفاوت با دیگران بنظر برسد.

موسیقی مناسب برای این امر:

Piano concerto no 5 (the emperor) by ludwig van beethoven

The joy of life symphony by alfred hill

Piano concerto no 3 by joseph haydn

Concerto for organ timpani and strings by francis poulenc

Panis angelicus by cesar frank

John philip sousa s marches

Die fledermaus overture by johann strauss

 

موسیقی پیشنهادی برای چاکرای پیشانی

چاکرای پیشانی به درک معنویت، عشق و پیگردهای انسان دوستانه مربوط است. هدفش خودآموزی و فراست است و هم چنین ارتباطی بین جسم و روح ما برقرار میکند و زیبایی را میستاید.

زمانی که این چاکرا بیش فعال باشد فرد مداخله گر، پرکار و آشوب گر شده و به جای هماهنگی، کمک به خود و دیگران را ناممکن میسازد. برای ایجاد تعادل این افراد نیاز به گذراندن زمانی برای خودشان در جاذبههای زیبای محیطی دارند تا آرام شده و برای آینده شان برنامه ریزی کنند.

آنها شاید احتیاج به یادگیری کنترل تنش و فشار عصبی هم داشته باشند.

موسیقی مناسب برای آنها:

Prelude to rosamunde by franz schubert

Two concerto for two pianos by johann sebastian bach

Symphony no 6 by ludwig van beethoven

Concerto for flute and harp by wolfgang mozart

Air on the g string by johann sebastian bach

The harp concerto by george frideric handel

اگر چاکرای پیشانی کم فعال باشد فرد گویی از زندگی صرف نظر میکند و از پذیرفتن هر گونه مسئولیتی اجتناب میورزد و به فردی فراموشکار در جزئیات و بی دقت و بی گذشت تبدیل میشود.

او فردی طاقت فرسا، سخت و مغرور خواهد شد. برای ایجاد تعادل، این افراد نیاز دارند که زمان را با دوستان و شوخ طبعان بگذرانند.

آنها باید یاد بگیرند که شکایتهای گذشته را کنار گذاشته و در حال زندگی کنند وهم چنین آنها نیاز دارند که احساس کنند مورد نیاز دیگران میباشند.

موسیقی مناسب برای اینگونه افراد :

Trumpet voluntary by jeremiah clarke

A lincoln portrait by aaron copland

Finlandia by jean sibelius

Pope marcellus mass by giovanni palestrina

Symphony no3 (organ symphony) by camille saint- saens

Concerto de aranjuez by rodrigo

 

موسیقی پیشنهادی برای چاکرای فرق سر

چاکرای فرق سر طبیعت برتر و عروج ما را نمایان میکند و با بصیرت و روحانیت و آرزوی دانستن و فهمیدن حقایق پنهان مرتبط است.

برای این چاکرا بیش فعال بودن غیر معمول نیست وزمانی که این چنین است فرد در رویای ساختهی خودش زندگی میکند و از جدا کردن این رویا با حقیقت ناتوان است. این فرو رفتن در رویا بطور مداوم فرد را از ارتباط با دیگران معذور میکند و در حقیقت دیگران همیشه بخاطر کامل نبودنشان محکوم میشوند.

برای ایجاد تعادل در این چاکرا فرد نیاز دارد ابتدا تعادل را بشناسد آنها نیاز دارند که در حوضهی خودشان با ماوراالطبیعه و روحانیت مرتبط باشند ولی هم چنین ارتباط با دیگران را نیز فراموش نکنند. آنها توانایی دلربایی و شیفتگی و لذت دادن به دیگران را زمانی که ذهنشان را بر روی آن متمرکز کنند، دارند ولی شاید خود را مجبور به این کار نکنند.

موسیقی مناسب:

Symphony no2 by gustav mahler st

Matthew passion by johann sebastian bach

Florida suite by frederick delius

Symphony in d minor by cesar frank

Piano concerto no1 by frederic chopin ode to st

Cecilia by george frideric handel

Rapsodie espagnole by maurice ravel

 

زمانی که چاکرای فرق سر کم فعال میشود فرد درون نگر، کناره گیر، مغرور و متکبر میشود و افراد را با فروتنی کنار میگذارد.

برای ایجاد تعادل فرد نیاز دارد که با فعالیتهای جالب که صرفا برای خوشی و لذت آن را، انجام میدهد خود را آسوده سازد. او هم چنین نیاز دارد که یاد بگیرد با دیگرا ن در سطح خودشان ارتباط برقرار کند و انتظار نداشته باشد که همه کامل باشند.

موسیقی پیشنهادی در این مورد:

Keltic sonata by edvard macdowell

Symphony in c by george bizet

Guitar concerto by heitor ville-lobos

Symphony no 5 by ludwig van beethoven

 

توسعه با آهن ربا

مهارت نهان بینی در شرق توسط یک میلهی آهن ربا تحریک میشود. برای این کار شما به یک آهن ربا نیاز دارید. آهن ربای نعلی شکل مناسب نیست. آهن ربا را از جایی آویزان کرده و زیر آن برای مدت نیم ساعت بنشینید. برای اینکه تعیین کنید کدام قطب آهن ربا باعث افزایش آگاهی شما میشود آزمایش کنید. اگر زیر قطب غلط نشسته باشید به سرعت احساس بیماری و ناراحتی میکنید.

زمانی که به این مسئله پی بردید نشستن زیر آهن ربا برایتان مفید میشود. من انجام تمرین آرامش را زیر آهن ربا مفید یافتم، به من کمک میکند که آرام شوم و با خودم یکی باشم.

مردم آهن ربا را در راههای متفاوت احساس میکنند. بعضیها احساس میکنند بالای سرشان بزرگ شده و مرتعش است. دیگران رنگها و ستونهایی از نور میبینند.

شاید در دفعههای اول که این آزمایش را انجام میدهید سرتان گیج رود. پافشاری کنید و استعداد درک شهودی شما بتدریج بالا میرود.

آنچه که آرزویش را دارید در هالهی خود منقوش کنید

در سال 1975 دکتر جو اسمیت آزمایشی را در دانشگاه ایالت آتن در آتن، آلباما انجام داد. از یک دانشجو خواسته شده بود که تلاش کند الهام درانرژی هالهاش را درچند هفتهی گذشته تا آینده درک کند. این دانشجو یک ادراک قوی از بهمن عظیمی که ساختمانها و افراد را دفن میکرد داشت. درک شهودی او آنقدر قوی بود که دیگر دانشجویان هم قادر به دیدن آن شدند.

چند هفته بعد در سوئیس زمانی که یک بهمن اتفاق افتاد، پیش گویی او به وقوع پیوست.

شما میتوانید دقیقا این کار را با هالهی خودتان انجام دهید. شما میتوانید به جلوتر بنگرید که در هفتههای آینده یا ماههای آینده چه اتفاقی برایتان میافتد و یا میتوانید هدفهایی برای خودتان در نظر بگیرید و آنها را درهالهتان منقوش کنید.

کاررا با نشستن در جایی که میتوانید آرام باشید آغاز کنید، چشمانتان را ببندید و از دورترین خاطره تا امروز را در ذهن مرور کنید. خواهید دید که در برخی از خاطرات توقف میکنید در حالیکه از دیگر خاطرات به سرعت میگذرید.

زمانی که به حال رسیدید برای لحظهای مکث کنید و تمام تجربههایی که دوباره زنده کرده اید را در شخصیت امروزتان منعکس کنید. احتمالا شما میخواهید شخصیت فردایتان با امروز کمی متفاوت باشد. فکر کنید که چه چیز را میخواهید تغییر دهید. آیا پول بیشتری میخواهید؟ یا ارتباطات خوشنود کننده تری؟ زمان آزاد بیشتر؟ پیشرفت و ترقی در کار؟

هیچ تفاوتی نمیکند که شما چه میخواهید، فقط به خود مطمئن شوید که آن را به اندازهی کافی میخواهید. به طور طبیعی ما همگی مقدار کمی پول بیشتر خواهانیم ولی آیا این را با اضافه کاری که مستلزم آن است میخواهیم. اگر برای پرداخت وجه آماده نیستید، این هدف را فراموش کرده و موضوع دیگری را انتخاب کنید.

زمانی که هدف و اهدافتان را در ذهنتان به وضوح معین کردید زندگی خود را با پیشرفت این اهداف در آینده پیش برید. شما خود را در دوازده ماه دیگر چگونه میبینید؟ یا پنج سال؟ خودتان را به روشنی و وضوح در چشم ذهنتان ببینید، خوشحال، خوشنود و با اهدافی که برای خود طرح کرده اید.

زمانی که این تصور در ذهنتان واضح شد میتوانید آن را در هالهتان منقوش کنید. فرض کنید که هدف شما خرید یک خانهی جدید در دوازده ماه آینده است. در همین روز در سال آینده درب ورودی خانهی جدیدتان را باز کنید و داخل آن شوید. خانه را به تمام وضوح و روشنی ببینید.

عکسی از خانه در ذهنتان ایجاد کنید، آن را ببینید و زمانی که آن را یافتید میتوانید آن را تشخیص دهید. تصویر را آنقدر واضح کنید تا بتوانید احساسش کنید، آن را ببینید و حتی بویش کنید. این تصویر را هر شب که به رختخواب میروید تجسم کنید. با منقوش کردن آرزوهایتان در هاله از این طریق، میتوانید نیروهای عمومی را به سمت خود جذب کرده و اهدافتان را به حقیقت برسانید.

 

ایجاد تغییر در هاله برای موفقیت

هر یک از ما دارای استعداهای نامحدودی هستیم و میتوانیم به همهی آن چه آرزو داریم برسیم. سخت کار کردن و هزینه ما را برای رسیدن به هدف آماده میکند.

به هالهی خود بنگرید و بینید کدام قسمتها نیاز به پیشرفت دارند. شاید نیاز داشته باشید که نگرشتان را نسبت به کارتان تغییر دهید. شاید نیاز باشد بیشتر اجتماعی وصمیمی شوید. شما باید مختارانه افکار منفی را به مثبت بدل کنید.

شما شاید عادت بد داشته باشید و میخواهید آن را اصلاح کنید شاید میخواهید سیگار کشیدن را ترک کنید یا عادات خوردنتان را تغییر دهید.

هالهی شما میگوید که کدام قسمتها باید رویشان کار شود و بعضی از اینها ممکن است شما را متعجب کنند. من فکر میکردم با سه کاری که داشتم به خوبی کنار آمده ام تا زمانی که هاله ام به من چیز دیگری گفت.

تغییر طرز فکر شما ظاهر هالهتان را تغییر میدهد. افراد با افکار مثبت بطور طبیعی افراد خوش بینی هستند و هالهای بزرگ و روشن و روبه توسعه دارند. افکارشان آنها را متحرک، آمادهی عمل و سالم نگه میدارد. اگر هالهتان راکد و متراکم است روزی سی دقیقه کتابهایی در زمینه کمک به خود و ایجاد انگیزش مطالعه نمایید خواهید دید که هالهی شما با تغییر نگرشتان کم کم توسعه مییابد.

یکی از مسائلی که من برای اولین بار در دیدن هالهی دیگران تجربه کردم و مرا متحیر کرد این بود که من با علاقهی بیشترو مشتاقانه تر از آنچه خودشان دربارهی زندگی میپذیرفتند به آنها شرح میدادم. این بستگی به تصور فرد از خود دارد. افراد که از خود تصور پائین تری دارند فقط به بخشی از استعدادها یشان میرسند.

استعدادها در هاله مشخص است و هر کس که به این موضوع واقف باشد میتواند آن را در هالهتان ببیند ولی این افراد خود را عقب نگه داشته و استعدادهایشان را مسدود کرده اند. اگر در این زمینه مشکل دارید در یک دورهی احترام به خود شرکت کنید. هیچ وقت دیر نیست که نظراتتان را تغییر دهید و آرزوهایتان را به حقیقت برسانید. اهداف ارزندهای برای خود در نظر بگیرید. آیا میدانید اکثریت تودهی مردم جهان زندگی را بی هیچ هدفی میگذرانند؟

 بسیاری از افراد برای برنامه ریزی تعطیلات تابستانی تلاش زیادی میکنند ولی به هدفی که در زندگی باید داشته باشند نمیاندیشند.

اگر تا به حال برای خود هدفی برنامه ریزی نکرده اید برایتان دشوار است ولی راههای زیادی وجود دارد. شما چیزی برای رسیدن به آن و هدف و جهت خواهید داشت و هالهی شما تمام اینها را منعکس میکند، بزرگ میشود و رو به پیشرفت میرود و زیباتر میگردد.

1396/10/17
2050

نظری ارسال نشده

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

ارسال نظر

ارسال نظر