آزمایشی خیالی:

گربه شرودینگر

آزمایش «گربه شرودینگر» یک آزمایش خیالی است که توسط فیزیکدان اتریشی، اروین شرودینگر در سال 1935 میلادی برای نشان دادن تناقضی حیرت آور در مکانیک کوانتوم پیشنهاد شد.

آزمایش «گربه شرودینگر» یک آزمایش خیالی است که توسط فیزیکدان اتریشی، اروین شرودینگر در سال 1935 میلادی برای نشان دادن تناقضی حیرت آور در مکانیک کوانتوم پیشنهاد شد. بر اساس این تناقض ویژگی‌های ذرات تا زمانی که مشاهده نشده اند، قابل محاسبه نیستند. به‏ طور مثال، موقعیت مکانی یک الکترون ترکیبی از تمام موقعیت های بالقوه قرارگیری آن است تا زمانی که دقیقا اندازه‏‌گیری شود.
سوال این آزمایش خیالی در رابطه با گربه ای است که در یک اتاقک بسته با دستگاهی متشکل از یک هسته رادیواکتیو و یک سم کشنده قرار دارد. کاهش حجم هسته رادیواکتیو در اثر تابش، سبب آزاد شدن سم و مرگ گربه بدشانس خواهد شد. اما تئوری کوانتوم اجازه پیش بینی زمان کاهش حجم هسته و آزاد شدن سم را نمی‏دهد. لذا این سوال پیش می‏آید که آیا تا زمانی که جعبه را باز کرده، درون آن را نگاه کنیم و وضعیت حجم هسته اتم را اندازه بگیریم، این گربه هم مرده است و هم زنده؟
از زمان مطرح شدن این سوال تا به امروز، دانشمندان زیادی در مورد پاسخ آن نظر داده اند. شاید ساده ترین پاسخ به مسئله این باشد که تئوری کوانتوم اصلا چنین تناقضی ایجاد نمی‏کند، زیرا این تئوری صراحتا بیان می‏کند که تنها اندازه‏‌گیری ممکن، اندازه‌‏گیری محسوسات است. لذا در مسئله مطرح شده، گربه یا زنده است یا مرده و چیزی بین این دو حالت وجود ندارد.

اهرم در اثر کاسته شدن از حجم هسته رادیواکتیو (1) کشیده شده و سم کشنده (2) را رها می‏کند. اگر حجم هسته کم شود گربه می میرد (3)، اما اگر هسته از بین نرود گربه زنده می ماند (4). حاصل برهم نهی این دو وضعیت که از نگاه مکانیک کوانتومی به مسئله ناشی می‏شود، این است که تا زمانی که درِ اتاق باز نشده و مشاهده ای صورت نگرفته، این گربه می‏تواند هم مرده باشد و هم زنده.

1396/11/19
1815

نظری ارسال نشده

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

ارسال نظر

ارسال نظر